Projectvoorbeelden

Prioriteit I

Looptijd: 01-07-2017 - 30-06-2020
Lead partner: wfk - Cleaning Technology Institute e.V.
Projectpartners: Plasmatreat GmbH, SMP GmbH, causa B.V., Bionic Technology B.V.,  Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), VIMEC Applied Vision Technology B.V., Beltech Innovations B.V., Innocoating Europe B.V., Beltech Software Technologies B.V., InnoteQ Technical Projects B.V., Robert Beckers Beheer B.V., Business APS B.V., Militex B.V., Siemsa Beheer B.V.
Projectvolume: € 3.878.618,00
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Overijssel, Provincie Limburg, Provincie Groningen, Provincie Noord-Brabant, Ministerie EZK

Inhoud:
Met AutoProtect willen hightechbedrijven op het gebied van oppervlaktetechnologie en hygiëne de ontwikkeling van zelfreinigende oppervlakten versnellen. Licht, warmte en druk kunnen hiervoor een oplossing bieden, want daarmee inactiveert het oppervlaktemateriaal continue de werking van micro-organismen. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast in de gezondheidszorg, maar ook in de productie van medicijnen, cosmetica of levensmiddelen. Ook aan weer en wind blootgestelde oppervlakken, of het nu gaat om transportmiddelen of winning van alternatieve energieën, kunnen van zelfreinigende oppervlakken profiteren, waarmee hun functie langer in stand wordt gehouden. Wanneer dankzij zulke innovatieve oppervlakken helemaal of deels afstand gedaan kan worden van reinigingsmiddelen, wordt tegelijkertijd het milieu minder belast.

 

Looptijd: 01.06.2017 – 31.05.2021
Lead partner: Hochschule Niederrhein
Projectpartners: Westfälische Hochschule – Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, ACTEGA GmbH, ACTEGA Terra GmbH, Algura Chemie GmbH & Co. KG, cph Deutschland GmbH, EASYTEC GmbH, Westdeutsche Farben GmbH; Maastricht University, Bergman Media Group, Olympic Holding B.V., Stichting Polymer Science Park, Teknos Drywood B.V., Dols International B.V, Kiss International B.V., Morphotonics B.V., Verfindustrie Drost B.V., offen für weitere Unternehmen
Projectkosten: 10.477.600 €
Cofinanciering: MWIDE NRW, MinEZK, Provincie Limburg, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel

Inhoud:
De D-NL grensregio is een sterke chemieregio met meerdere honderd MKB in de belangrijkste branches van de oppervlaktentechnologie: lijmstoffen, verven, lakken en print-drukstoffen. Deze branches bevinden zich in een baanbrekende fase door de steeds sterker wordende vraag naar milieuvriendelijke producten. De internationale concurrentie, juist door bedrijven in Azien, wordt steeds meer een overlevingsstrijd voor vooral kleine, innovatieve bedrijven. Dit komt door de geringe aanwezigheid van (hulp)bronnen voor eigen onderzoek in de gebieden van de Hightech Systemen en Materialen (HTSM), waar de ontwikkelingstijden vaak te lang duren, om de technisch geavanceerde concurrentie bij te kunnen houden. Hierop richt zich de nieuwe High Throughput -formuleringstechnologie, die met haar volledig geautomatiseerde en op robots gebaseerde ontwikkelingen in formulerings-, coatings- en karakteriseringsmodulen, en ondersteund door Industrie 4.0- technologieën met factor vijf versneld. Dit wordt bereikt via toegepast onderzoek in een Open-Innovation-omgeving op het gebied van innovatieve materiaal- en Hightech- procesontwikkelingen, gekoppeld aan een efficiënte transfer in de productie van de bedrijven. De Hochschule Niederrhein stelt hiervoor de basistechnologieën voor bedrijven ter beschikking, in haar nieuw opgerichte oppervlaktecentrum. Kerntaak van het project is om de samenwerking van de MKB’s brancheoverschrijdend te bevorderen en het katalyseren van de technologietransfer binnen de bedrijven. Dit met ondersteuning van de Hochschulpartner en ervaren toeleveranciers van de grootindustrie. Naast product- en procesontwikkeling staat de brancheoverschrijdende kennistransfer tussen andere bedrijven en hogescholen centraal. Een aangesloten informatie- en deelnamenetwerk zorgen voor een duurzame integratie van andere bedrijven in de regio en daarmee ook voor een brede deelname van de bedrijven in de regio, om op die manier tot 15.000 banen in de toekomstige concurrentie te behouden.

Looptijd: 01.01.2017 – 30.06.2020
Lead partner: NV Industriebank LIOF
Projectpartners: , CTV BV, Fier Automotive, KLG Europe – Venlo bv, Meulenberg, Sustainable Mobility Ventures, CTV GmbH, Köppen GmbH, Samskip Multimodal Rail Terminal, Coöperatie eGLM U.A., Große-Vehne Mönchengladbach GmbH, Smurfit Kappa Group
Projectkosten: 5.232.292 €
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Inhoud:
Het algehele doel van het eGLM-project is de implementatie van elektrisch aangedreven trucks in het zware segment van de transport sector voor containers en distributie transport in de grensoverschrijdende logistieke topregio Noord-Limburg – Duisburg.

Een implementatie die direct inspeelt op de vraag vanuit de sector en de gestelde prioriteiten van de Euregio die zal bijdragen aan het creëren van een markt en leiderschapsrol op het gebied van elektrisch aangedreven zware trucks alsmede op het terrein van innovatieve duurzame slimme logistieke concepten.

 

Looptijd: 01-01-2016 – 31-12-2018
Lead partner: Fontys Venlo
Projectpartners: Hochschule Niederrhein, KLG Europe – Venlo BV, Helmut Beyers GmbH, imat-uve GmbH
Projectkosten: € 1.510.378,23
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Inhoud:
Wearables (draagbare computersystemen) bieden steeds meer mogelijkheden voor bedrijven om (logistieke) processen te optimaliseren, m.b.t. verhoging van efficiëntie, reductie van fouten en/of een economischere en veiligere werkwijze. Het project LOGwear biedt bedrijven de mogelijkheid om processen te laten analyseren en aanbevelingen te ontvangen m.b.t. de inzet van wearables in hun processen. Bij een aantal deelnemers wordt in het kader van dit project één concreet logistiek proces geoptimaliseerd, van conceptontwikkeling tot testfase, gebruik makend van een of meerdere wearables. Verder wordt door een aantal open source producten de toegankelijkheid voor een IT-integratie gemakkelijker. Dit biedt de kans om op vroege termijn van de voordelen van wearables te kunnen profiteren.

Looptijd: 01-05-2017 - 31-12-2020
Lead partner: IMBSE GmbH
Projectpartners: Huis van de Brabantse Kempen, CITAVERDE College Roermond, Stichting AOC-Oost Nederland, Agrobusiness Niederrhein e.V., HAS Den Bosch. Verder is er nog een open gedeelte voor 200 mkb'ers die kunnen deelnemen in de Skills Labs
Projectvolume: € 2.218.060,00
Cofinanciering: MWIDE NRW, Ministerie EZK, Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland

Inhoud:
De Regional Skills Labs draaien om innovatie met focus op de agrarische sector. (Potentiële) medewerkers kunnen zich met behulp van praktijkgerichte opleidingsmodules voorbereiden op de uitdagingen van de digitalisering. Inhoudelijk worden hierbij alle sectoren aangesproken: tuinbouw en landbouw, voedings- en levensmiddelenproductie en veeteelt.

Looptijd: 01.06.2017 – 31.05.2020
Lead partner: Hochschule Niederrhein
Projectpartners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Maastricht University Institute ICIS, FFT projects, Gesink B.V., H.M. Verploegen, BuGaSi GmbH, Stelten GmbH & Co. KG, Valensina GmbH.
Projectkosten: 1.496.032 €
Cofinanciering: MWIDE NRW, MinEZK, Provincie Gelderland

Inhoud:

Het STRASUS-project biedt het Duitse en Nederlandse MKB in de logistiekbranche ondersteuning bij het ontwikkelen, opstellen en vertalen van een duurzaamheidsstrategie op basis van de voor hen geldende richtlijn. De bedoeling is om synergiën te creëren op basis van al bestaande en geïmplementeerde MVO-initiatieven.

Voornoemde synergiën worden gekoppeld aan voorbeelden van best-practices, die vervolgens, in samenwerking met pioniers uit de branche, zullen worden vertaald naar een workshop-concept. Ter ondersteuning van de workshops zullen spelvorm-simulatiemodellen worden ingezet, die vervolgens door het logistiekbedrijf als computerondersteunde trainingsmodule kunnen worden gebruikt om, buiten de workshops om, een eigen duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. Zo leren de logistiekbedrijven in de verschillende regio’s, met behulp van zogeheten “gamificatie”-beginselen meer over duurzaamheidsthema’s en hoe ze deze naar de eigen onderneming kunnen vertalen en in de praktijk brengen.

Prioriteit II

Looptijd: 01-10-2015 – 01-10-2018
Lead partner: Berufskolleg Vera Beckers
Projectpartners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hochschule Niederrhein, Fontys Hogeschool – De nieuwste Pabo
Projectkosten: € 950.000
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg, Provincie Gelderland

Inhoud:
De economische ontwikkeling in de Euregio is gebaat bij een verregaande samenwerking op het terrein van wetenschap en techniek. Dit vraagt om goed opgeleid en gemotiveerde mensen, die open staan voor grensoverschrijdende samenwerking en die deze vorm kunnen geven vanuit een gemeenschappelijke kijk op wetenschap en techniek. Onderzoek laat zien dat de ontwikkeling van een dergelijke houding al op jonge leeftijd begint. Het DNL project wil deze houding realiseren door innovatie van het wetenschaps- en techniekonderwijs aan jonge kinderen in de euregio. Partners uit onderwijs en onderzoek zullen, met ondersteuning en kritische begeleiding vanuit het bedrijfsleven, kennis en ervaring uitwisselen. Video-opnamen van praktijksituaties zullen daarbij een centrale rol spelen. Resultaten zullen gebruikt worden voor de training van leerkrachten en aanstaande leerkrachten.

Looptijd: 01-07-2015 – 30-09-2019
Lead partner: euregio rhein-maas-nord
Projectpartners: 
Projectkosten: € 663.521
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Nadere informatie over het project vindt u [hier]. (Link naar http://euregio-rmn.de/projecten/euregio-xperience-2/)

Looptijd: 01.02.2017 – 30.09.2020
Lead partner: Fontys Venlo
Projectpartners: Hogeschool ZUYD, Hochschule Düsseldorf, Hochschule Niederrhein
Projectkosten: 1.440.813 €
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Inhoud:
Het project Highpotentials Crossing Borders maakt het voor studenten van twee Nederlandse en twee Duitse hogescholen mogelijk ervaring met de regionale grensoverschrijdende arbeidsmarkt op te doen. Studenten die al tijdens hun studie ervaringen in het buurland hebben opgebouwd, zullen zich nooit meer alleen op de nationale arbeidsmarkt richten. Al in hun tweede studiejaar leggen de studenten in dit project de eerste contacten met potentiële regionale werkgevers, zodat ze zich na afronding van de studie meer zullen gaan richten op de (eu)regionale arbeidsmarkt. Hierdoor kan het wegtrekken van vakkundig/hoogopgeleid personeel uit de grensregio een stukje tegen worden gegaan. Zowel de studenten als de deelnemende mentoren afkomstig van de regionale bedrijven ervaren tijdens het project wat het kan betekenen grensoverschrijdend te werken en hebben de mogelijkheid hun professionele netwerk aan de andere kant van de grens uit te breiden.  Het project Highpotentials Crossing Borders omvat zowel onderwijs- en scholingseenheden voor studenten en bedrijven als een kennismaking met verschillende bedrijven in de regio. De kern van het project is de mentoring, waarbij studenten gedurende één schooljaar aan een mentor van een bedrijf worden gekoppeld.

Looptijd: 01-01-2016 – 31-03-2017
Lead partner: euregio rhein-maas-nord
Projectpartners: –
Projectkosten: € 100.970,21
Cofinanciering: MWEIMH NRW, Provincie Limburg

Nadere informatie over het project vindt u [hier]. Link naar http://euregio-rmn.de/projecten/hightech-systems-materials-2/)

Looptijd: 15-06-2015 – 31-10-2018
Lead partner: Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Projectpartners: Naturpark Schwalm-Nette, Gemeente Venlo, Gemeente Roermond, Gemeente Beesel, Gemeente Roerdalen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeinde Wachtendonk, Gemeinde Brüggen, Gemeinde Wegberg, Gemeinde Wassenberg, Naturschutzstation Haus Wildenrath e. V., Biologische Station Krickenbecker Seen, Regionalforstamt Niederrhein – Landesbetrieb Wald und Holz, VVV Midden Limburg, Stichting Leisure Port, Niederrhein Tourismus, Heinsberger Tourist Service, Landschaftsverband Rheinland, Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), Marketing Gesellschaft Mönchengladbach, Gemeinde Niederkrüchten, Gemeente Leudal
Projectkosten: € 2.640.000
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Inhoud:
Innovatieve productontwikkeling binnen het Grenspark MSN door middel van digitale communicatiemiddelen aan de hand van de grensoverschrijdende cultuurgeschiedenis en cultuurhistorische elementen. De beleving van het rijke aanbod aan cultuurgeschiedenis wordt mogelijk gemaakt door middel van moderne media om daarmee nieuwe toeristische doelgroepen te bereiken en de regionale economie en de MKB in het Grenspark MSN te versterken.

Looptijd: 01.08.2016 – 29.02.2020
Lead partner: Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Projectpartners: Biologische Station Krickenbecker Seen, Bosgroep Zuid Nederland, Gemeente Roerdalen, Gemeinde Wegberg, Naturschutzstation Haus Wildenrath e.V., Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, Regionalforstam Niederrhein, Landesbetrieb Wald und Holz, Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap, Veiligheidsregio Limburg-Noord
Projectkosten: 900.000 €
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Inhoud:
Het project heeft tot doel de Nederlands-Duitse samenwerking ter voorkoming en bestrijding van brand in bos- en natuurgebieden te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hierdoor zullen grensoverschrijdend gevaren beter worden bestreden en worden Nederlandse en Duitse kennis en ervaringen met elkaar gedeeld.