Auteursarchief: edit_euregio

Elektrisch vrachtverkeer tussen Limburg en Nordrhein Westfalen bijna realiteit

Elektrisch vrachtverkeer tussen Limburg en Nordrhein Westfalen bijna realiteit

Het transport tussen de provincie Limburg en het land Nordhrein Westfalen wordt met ingang van eind dit jaar verbeterd met volledig elektrisch aangedreven vrachtauto’s. De inzet van elektrische technologie en logistieke concepten zorgen – op termijn – voor een sterkere concurrentiepositie van de regio. Dat is goed nieuws voor deze grensoverschrijdend logistieke topregio, ook in termen van milieu en volksgezondheid. Met de pilot die dit jaar van start gaat, voegen we een volgende duurzame stap toe (de e-Green Last Mile) aan het logistieke traject dat vanuit de mainports nu voor een belangrijk deel duurzaam geschiedt. Het eerste prototype voertuig moet eind 2017 rijden. LIOF neemt het lead partnership op zich en treedt op als projectcoördinator. FIER Automotive verzorgt het overall projectmanagement en verleent de benodigde operationele ondersteuning. Aan dit Interreg project neemt een vijftal logistieke dienstverleners deel. Meer lezen?

Even voorstellen: stagiair Steffen Strohmenger

Mijn naam is Steffen Strohmenger. Momenteel loop ik een stage van zes weken bij de euregio rijn-maas-noord. Tijdens deze stage woon ik weer in mijn geboortestad Krefeld. Daar ben ik ook opgegroeid, dus ik ken de regio en het grensgebied, de mensen en hun gewoontes al vanaf mijn kinderjaren. Tijdens de schoolperiode had ik het geluk om het vak Nederlands te mogen volgen en deel te nemen aan twee uitwisselingsprogramma’s met Nederland. Momenteel studeer ik Political and Social Studies en publiek recht aan de Julius-Maximilians Universiteit in Wüzburg (Beieren), waar ik binnenkort mijn bachelor afrond. Het zwaartepunt van mijn studie ligt op Europaonderzoek en internationale relaties en ik interesseer me in het bijzonder voor de relaties tussen Nederland en Duitsland. Dit alles, maar vooral de uitspraak dat de euregio „Europa in het klein“ zou zijn, heeft me gemotiveerd om een stage te lopen bij de euregio. Tijdens deze stage wil ik een inzicht krijgen op de werkwijze van een grensoverschrijdend publiekrechtelijk openbaar lichaam. Ik hoop dat ik wat kan betekenen voor de regio en de Duits-Nederlandse betrekkingen die mij nauw aan het hart liggen.

Wij, de euregio rijn-maas-noord wensen je heel veel plezier en succes!

Tweede ontwerpatelier: een toekomstvisie (natuurlijke, landschappelijke en culturele rijkdom)

Tweede ontwerpatelier: een toekomstvisie voor de euregio rijn-maas-noord
Natuurlijke, landschappelijke en culturele rijkdom

Op donderdag 9 maart  vond het tweede euregionale ontwerpatelier in het Brüggener Innovations- und Gründerzentrum te Brüggen plaats met als thema “natuurlijke, landschappelijke en culturele rijkdom”. In totaal hebben meer dan 40 experts uit de euregio, waarvan ongeveer de helft Duits en de helft Nederlands, verder gewerkt aan het  toekomstperspectief van de euregio rijn-maas-noord.
Wij vonden het wederom een inspirerend, sterk en goed georganiseerd atelier en kijken uit naar het laatste ontwerpatelier op 30 maart in het Stadskantoor van Venlo. 

Heeft u ideeёn voor de toekomstvisie van de euregio rijn-maas-noord, wilt u input leveren of wilt u het product van Vincent Pijnenburg ontvangen?

Neem dan contact op met:
Verena Melchert (projectcoördinator INTERREG) – verena.melchert@euregio-rmn.de
Marleen Verberkt (communicatie & samenwerking) – marleen.verberkt@euregio-rmn.de

Positieve balans van de euregio rijn-maas-noord over het INTERREG-project Hightech Systems & Materials

Positieve balans van de euregio rijn-maas-noord over het INTERREG-project Hightech Systems & Materials:
Grenzen werden overstegen en doelstellingen duidelijk overtroffen
Het project Hightech Systems & Materials heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de euregionale samenwerking en werd in februari 2017 succesvol afgesloten. De euregio rijn-maas-noord maakt als opdrachtgever de balans op:

In februari 2016 ging het INTERREG V A-project „Hightech Systems & Materials“ van start. Het doel van het project was het beschikbare innovatiepotentieel in de grensregio duurzamer te benutten, waarbij ondernemers op het gebied van Hightech Systems & Materials bij de opbouw van grensoverschrijdende samenwerkingen actief zouden moeten worden ondersteund.  Met dit doel voor ogen acquireerde Zenit GmbH uit Mülheim an der Ruhr samen met het Mikrocentrum uit Eindhoven doelgericht ondernemers om grensoverschrijdende samenwerking, met behulp van een concreet workshop-concept, te initiëren en aansluitend daaraan de ondernemers bij de ontwikkeling van het projectidee te begeleiden.

De looptijd van het project is voorbij en het resultaat mag er zijn: in het kader van de projectlooptijd werden in totaal 1498 ondernemingen over de deelnamemogelijkheden in het doelgebied geïnformeerd. 90 ondernemingen hebben actief meegewerkt aan het project. Uit de projectactiviteiten konden reeds 12 concrete ideeën voor ontwikkelings- en onderzoeksprojecten worden gegenereerd. Eerste projectideeën hebben al geleid tot onderzoekscoöperaties die zich deels bij de uitvoering in het kader van het INTERREG-programma bevinden. Bovendien konden twee grensoverschrijdende samenwerkingen zonder financiële subsidie in gang worden gezet.

Dit is een groot succes, voor zowel de opdrachtgever de euregio rijn-maas-noord, als voor de opdrachtnemer ZENIT GmbH en Mikrocentrum. En niet in de laatste plaats ook voor de deelnemende ondernemingen van de betreffende grensregio’s die nieuwe ideeën voor een samenwerking konden ontwikkelen.

Als voorbeelden kunnen o.a. een project van twee kleine bedrijven die op het gebied van sensorontwikkeling voor brandstofcellentechnologie samenwerken, of het creëren van een samenwerking op het gebied van nieuwe technologieën voor de game-industrie genoemd worden.

Ook na afloop van het project geldt natuurlijk: wie informatie over INTERREG subsidiemogelijkheden nodig heeft, of zelfs al een idee voor een project heeft, maar nog een grensoverschrijdende partner zoekt, kan altijd contact opnemen met de euregio rijn-maas-noord.

Met de nieuwe opgedane kennis uit het project is ZENIT GmbH tevens overgegaan om subsidiemogelijkheden van het INTERREG-programma in het kader van subsidieadvisering of bijeenkomsten, ook na het projecteinde, voor te stellen.

In het kader van de dienstverlening van Enterprise Europe Network kan ZENIT ook bij de zoektocht naar een geschikte partner behulpzaam zijn.

Het project „Hightech Systems & Materials“ werd in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, het MWEIMH NRW en de provincie Limburg gefinancierd.

__________________

Contactgegevens euregio rijn-maas-noord:

Andy Dritty, M.Sc.
Geschäftsführer / Directeur
euregio rhein-maas-nord / euregio rijn-maas-noord
Konrad-Zuse-Ring 6
D – 41179 Mönchengladbach
E-mail: info(at)euregio-rmn.de
www.euregio-rmn.de

Contactgegevens ZENIT GmbH:

Benno Weißner
ZENIT GmbH
Bismarckstraße 28
D – 45470 Mülheim an der Ruhr
Telefoon: 0208 / 30004-34
E-mail: bw(at)zenit.de
www.zenit.de