Auteursarchief: edit_euregio

Burgemeesters Venlo en Krefeld delen voorzitterschap euregiobestuur

In de algemene ledenvergadering werd afgelopen vrijdag de burgemeester van Krefeld, dhr. Frank Meyer, als plaatsvervangend voorzitter van de euregio rijn-maas-noord benoemd. In goede grensoverschrijdende traditie is het voorzitterschap verdeeld over beide kanten van de grens. Antoin Scholten, burgemeester van Venlo, vertegenwoordigt als voorzitter de Nederlandse kant. Na twee jaar worden de posities gewisseld.

Meyer neemt de taken over van burgemeester Reiners van Mönchengladbach, die als bestuurslid actief blijft.

In de algemene ledenvergadering hebben de leden van de euregio de activiteiten voor het komende jaar gepland en werden zij geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen. Onder andere is besloten dat het GrensInfoPunt haar activiteiten structureel kan voortzetten. Dankzij de gezamenlijke financiering door het Rijk, de Provincie Limburg, de Duitse kant en de euregio-lidgemeenten kan de advisering van grenspendelaars bij de euregio ook in de komende jaren worden voortgezet.

Mysterieuze laserstraal betreft Nederlands-Duits samenwerkingsproject

Op 12 september ll. hebben de leden van de INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord tijdens hun 4e vergadering in 2018 vijf grensoverschrijdende projecten uit de categorie “People-to-People” goedgekeurd. Vanuit het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling wordt in totaal een bedrag van € 103.265 voor deze projecten beschikbaar gesteld in de regio´s Niederrhein en Noord- en Midden-Limburg. Vier van deze projecten hebben wij toen uitgebreid voorgesteld en erop gewezen dat over het vijfde project op een later tijdstip meer bekend gemaakt zal worden. Dit tijdstip is er nu eindelijk.

De euregio rijn-maas-noord mag daarom mededelen dat vanuit het subsidieprogramma INTERREG VA kaderproject ook het project “Connecting Light” van de stichting “Het Raam” uit Tegelen en de “Alte Fabrik” Nettetal ondersteund wordt. Een laserlichtlijn verbindt vanaf december 2018 tot maart 2019 vijf gebouwen aan Nederlandse en Duitse kant met elkaar. De verbinding van mens, cultuur, landschap, heden en verleden staat hierbij centraal. Om een verrassingsmoment in de bevolking te creëren werd niet eerder over dit project gecommuniceerd.

Het INTERREG VA kaderproject „People-to-People“
Deze projecten maken deel uit van het kaderproject “People to People” van de euregio rijn-maas-noord, waarmee grensoverschrijdende projecten op een eenvoudige en snelle manier kunnen worden ondersteund. De subsidiemiddelen uit het EFRO gaan direct naar verenigingen, overheden en bedrijven die grensoverschrijdende projecten uitvoeren, waarvan de burgers in het grensgebied profiteren. In totaal staan tot 2020 € 1,8 miljoen uit dit fonds voor de ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking in onze euregio ter beschikking. Dit project wordt ook medegefinancierd door de provincie Limburg en het Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Subsidies kunnen het gehele jaar worden aangevraagd
De Europese subsidiemiddelen, die als doel hebben de grensoverschrijdende samenwerking in Noord- en Midden Limburg en aan de Niederrhein te bevorderen, kunnen continu voor de ondersteuning van grensoverschrijdende projecten bij de euregio rijn-maas-noord te Mönchengladbach (DE) worden aangevraagd. Hier kunnen alle geïnteresseerden zich laten informeren over de subsidiemogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking.

CDA en CDU: Grensoverschrijdende samenwerking is voor de grensstreek cruciaal

Maastricht/Mönchengladbach. Op vrijdag 23 november waren de Europarlementariërs Sven Schulze en Jeroen Lenaers te gast bij het Maastricht International Center (MIC) van de Euregio Maas-Rijn en bij het GrensInfoPunt (GIP) Mönchengladbach van de euregio rijn-maas-noord. Reden van het bezoek was het belang van een goede samenwerking tussen de grensregio’s Nederland-Duitsland te bespreken en het belang van een goede informatievoorziening aan expats en grensarbeiders. Tijdens hun bezoek in Mönchengladbach zijn de Europarlementariërs in gesprek gegaan met studenten van verschillende hogescholen/universiteiten om te ervaren wat jonge mensen vandaag de dag van Europa verwachten en welke thema’s zij belangrijk vinden.

Beide heren zijn nauw betrokken bij het (willen) opheffen van grenzen in de grensstreek. Jeroen Lenaers geeft aan dat “GrensInfoPunten op regionaal en lokaal niveau de meest geschikte partner zijn voor informatievoorziening. Juist omdat ze op specifieke thema’s de kennis hebben die werknemers en werkgevers kan helpen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.” De heer Schulze voegt hieraan toe dat ook “het heel mooi en goed is om te zien dat de GrensInfoPunten samen met andere regionale partners de grensoverschrijdende mobiliteit in de regio probeert te bevorderen.”

 

Een rapport dat onlangs verschenen is van CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers is het oprichten van een Europese Arbeidsautoriteit. De Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover positief gestemd. De Europese arbeidsautoriteit moet de arbeidsmarkt eerlijker maken!  “Dat is hard nodig”, vindt Jeroen Lenaers: In de afgelopen 10 jaar is het aantal ‘mobiele werknemers’ verdubbeld: ongeveer 17 miljoen mensen werken momenteel in een ander land dan waar ze wonen of vandaan komen en dit zullen er in de toekomst alleen maar meer worden. “Deze informatievoorziening is belangrijk om de burgers te informeren over hun rechten en plichten” vindt Jeroen Lenaers. “In Nederland en Duitsland is deze kennis al in belangrijke mate al door de GrensInfoPunten geborgd”.

Een rapport van CDU-Europarlementariër Sven Schulze is het wijzigingsvoorstel van de Europese Verordening voor Sociale Zekerheid (EG Vo. 883/2004). Een belangrijk dossier dat wijzigingen kan aanbrengen in bijvoorbeeld de uitkering van werkloosheidsgeld en kindergeld. Onderwerpen die zeker voor de grensstreek heel belangrijk zijn. Coördinatie van de wet- en regelgeving is binnen Europa belangrijk.  “Als iemand aan de andere kant van de grens gaat werken, mag deze persoon niet tussen wal en schip raken, maar misbruik dient voorkomen te worden.”

Europa heeft te maken met de mening van 28 lidstaten. Het is niet altijd gemakkelijk om een best practice oplossing te vinden en vaak zijn er voor- en nadelen waar men mee te dealen heeft als men grensoverschrijdende activiteiten verricht. “Met een goede voorlichting, is elke burger gebaat” aldus Sven Schulze. “Ik ben dan ook blij met het bestaan van de GrensInfoPunten aan de Nederlands-Duitse grens”.  Zij maken voor de burgers een wereld van verschil!

Cultuurverschillen Duitsland en Nederland

Op 27 november hadden we in het kader van het project euregio-Xperience en in samenwerking met mind4share een cultuurtraining georganiseerd. Studenten van de opleiding tot pedagogisch medewerker waren met sommige verschillen tussen beide landen al bekend, maar soms was een verschil nieuw en verrassend.
Een aantal voorbeelden:
– Een Duitser identificeert zich met de regio waarin hij/zij woont. Een Nederlander identificeert zich met de provincie.
– In Nederland zijn de huizen aan de voorkant open (weinig gordijnen) en is de tuin vaak dichtgetimmerd. In Duitsland is dit precies andersom.
– In Duitsland zijn regels regels en in Nederland worden regels vaak als serieus bedoelde tips gezien (stille hints).
– Duitsers zijn in hun communicatie naar een ander toe vaak duidelijker. Nederlanders kunnen voor Duitsers soms nogal vaag overkomen.
Verder is het erg belangrijk om in het Duits de hoofdletters op de juiste manier te gebruiken: “die nackte Sucht” is bijvoorbeeld iets anders dan “die Nackte sucht”.

 

Minister-presidenten zetten zich in voor grensoverschrijdende samenwerking

 

Op 19 november hebben diverse leden van de Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse regeringen elkaar ontmoet om diverse besluiten te nemen over thema´s die belangrijk zijn voor de grensoverschrijdende samenwerking.

Beide regeringen staan positief tegenover een langjarige financiering van de GrensInfoPunten.

De directeur van de euregio rijn-maas-noord, Andy Dritty, had in aansluiting op de regeringsconsultatie ook nog een persoonlijjk gesprek met minister-president Mark Rutte.

Werken over de grens!

Voor vragen over belastingen, verzekeringen, pensioenen en/of kinderbijslag kunt u bij onze adviseurs terecht.

Wist u dat u op ons spreekuur ook terecht kunt voor vragen over werken in Duitsland of het vinden van een baan in het buurland? Een adviseur van het UWV helpt u graag verder ook bij het bemiddelen van een baan.

U bent van harte welkom op een van onze spreekuren.

In Roermond op vrijdag 23 november van 12.30 – 15.30 uur bij UWV Werkbedrijf (Kazerneplein 172-196, 6041 TH Roermond).

In Venlo op vrijdag 14 december van 9.00 – 12.00 uur bij UWV Werkbedrijf (Prinsessensingel 10, 5911 HT Venlo).

Voor het spreekuur is het maken van een afspraak niet nodig en is de advisering gratis.

Spreekuur GrensInfoPunt in Venlo op 9 november a.s.

Grensarbeiders hebben dagelijks vragen over het wonen en werken in de grensstreek. Men verzucht regelmatig: “Niemand weet hoe het zit, was er maar een instantie die me kon helpen.” Het goede nieuws is: daar is een spreekuur voor.

In Venlo op vrijdag 9 november van 9.00 – 12.00 uur bij UWV Werkbedrijf (Prinsessensingel 10, 5911 HT Venlo).

In Roermond op vrijdag 23 november van 12.30 – 15.30 uur bij UWV Werkbedrijf (Kazerneplein 172-196, 6041 TH Roermond).

Voor het spreekuur is het maken van een afspraak niet nodig en is de advisering kosteloos.

Werken met Duits personeel en werken c.q. opdrachten in Duitsland

Werkgeversbijeenkomst GrensInfoPunt euregio rijn maas noord in samenwerking met SOKA BAU.

Op 10 december 2018 biedt het GrensInfoPunt van de euregio rijn-maas-noord samen met medewerksters van SOKA BAU (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) tijdens een ontbijtsessie de gratis workshop “Werken met Duits personeel en werken c.q. opdrachten in Duitsland” aan. De focus ligt hierbij op bouw gerelateerde werkzaamheden.

In deze workshop wordt deskundige steun geboden aan Nederlandse werkgevers, die op zoek zijn naar geschikte medewerkers en worden aandachtspunten gegeven waarop werkgevers moeten letten als zij medewerkers uit het buurland in dienst willen nemen. Naast het werven van grensoverschrijdend personeel wordt aandacht besteed aan zaken waar men rekening mee moet houden als men zijn werkzaamheden naar het buurland wil uitbreiden.

Onderwerpen:
Arbeidsbemiddeling, ondersteuning van werknemers, (inkomsten)belasting bij werken in het buurland, sociale zekerheid, kindergeld enz.

Sprekers:
Pascalle Pechholt en Heike Xhonneux (GrensInfoPunt/EURES) en Katharina Müller en Christina Klapp (SOKA BAU).

Wanneer & locatie:
Maandag 10 december van 8.00 tot 12.00 uur, Kasteeltje Hattem, Maastrichterweg 25, 6041 NZ Roermond

Aan het einde van het evenement bestaat de mogelijkheid tot een gesprek met de adviseurs.

Meer informatie via het GrensInfoPunt euregio-rmn: T 0049-2161 6985 503.
Aanmelding bij voorkeur per mail: grenzinfopunkt@euregio-rmn.eu

Informatiesessie: ‘De startende grensarbeider’

Op 29 november 2018 organiseren het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM), Bureau voor Duitse Zaken en het GrensInfoPunt van de euregio rijn-maas-noord een informatiesessie over het werken over de grens.