Categoriearchief: Actueel

Elektrisch vrachtverkeer tussen Limburg en Nordrhein Westfalen bijna realiteit

Elektrisch vrachtverkeer tussen Limburg en Nordrhein Westfalen bijna realiteit

Het transport tussen de provincie Limburg en het land Nordhrein Westfalen wordt met ingang van eind dit jaar verbeterd met volledig elektrisch aangedreven vrachtauto’s. De inzet van elektrische technologie en logistieke concepten zorgen – op termijn – voor een sterkere concurrentiepositie van de regio. Dat is goed nieuws voor deze grensoverschrijdend logistieke topregio, ook in termen van milieu en volksgezondheid. Met de pilot die dit jaar van start gaat, voegen we een volgende duurzame stap toe (de e-Green Last Mile) aan het logistieke traject dat vanuit de mainports nu voor een belangrijk deel duurzaam geschiedt. Het eerste prototype voertuig moet eind 2017 rijden. LIOF neemt het lead partnership op zich en treedt op als projectcoördinator. FIER Automotive verzorgt het overall projectmanagement en verleent de benodigde operationele ondersteuning. Aan dit Interreg project neemt een vijftal logistieke dienstverleners deel. Meer lezen?

Even voorstellen: stagiair Steffen Strohmenger

Mijn naam is Steffen Strohmenger. Momenteel loop ik een stage van zes weken bij de euregio rijn-maas-noord. Tijdens deze stage woon ik weer in mijn geboortestad Krefeld. Daar ben ik ook opgegroeid, dus ik ken de regio en het grensgebied, de mensen en hun gewoontes al vanaf mijn kinderjaren. Tijdens de schoolperiode had ik het geluk om het vak Nederlands te mogen volgen en deel te nemen aan twee uitwisselingsprogramma’s met Nederland. Momenteel studeer ik Political and Social Studies en publiek recht aan de Julius-Maximilians Universiteit in Wüzburg (Beieren), waar ik binnenkort mijn bachelor afrond. Het zwaartepunt van mijn studie ligt op Europaonderzoek en internationale relaties en ik interesseer me in het bijzonder voor de relaties tussen Nederland en Duitsland. Dit alles, maar vooral de uitspraak dat de euregio „Europa in het klein“ zou zijn, heeft me gemotiveerd om een stage te lopen bij de euregio. Tijdens deze stage wil ik een inzicht krijgen op de werkwijze van een grensoverschrijdend publiekrechtelijk openbaar lichaam. Ik hoop dat ik wat kan betekenen voor de regio en de Duits-Nederlandse betrekkingen die mij nauw aan het hart liggen.

Wij, de euregio rijn-maas-noord wensen je heel veel plezier en succes!

SHAREuregio als nieuwe vorm van mobiliteit

De samenwerking tussen Nederland en Duitsland wordt steeds vanzelfsprekender. Dat heeft ook invloed op het verkeer over de grens. Vaak is het openbaar vervoer voor reizen in het grensgebied nog geen aantrekkelijk alternatief. Het gisteren goedgekeurde INTERREG-project “SHAREuregio” zoekt daarom naar een nieuwe vorm van mobiliteit en maakt van de euregio rijn-maas-noord een Europese proeftuin voor elektrische deelauto’s en deelfietsen.

Het idee van SHAREuregio is dat elektrische voertuigen grensoverschrijdend worden ingezet. Met behulp van een app kan een route worden gereserveerd. In eerste instantie is het aanbod gericht op een beperkt aantal overheden en bedrijven, die vaak zakelijk over de grens reizen. Zodra het systeem werkt, komen er steeds meer auto’s en fietsen bij en wordt het systeem ook voor privégebruik opengesteld.

Voorbeeldregio voor Europa

SHAREuregio zorgt daarmee voor een betere luchtkwaliteit met minder uitstoot van CO2 en fijnstof. En het verbetert de grensoverschrijdende mobiliteit. Het kan daarmee een voorbeeld worden voor andere grensregio’s in Europa, waar ontbrekende (OV-)verbindingen vaak samenwerking in de weg staan. Door een betere aansluiting en integratie van de verschillende modaliteiten en verkeersmiddelen moet er uiteindelijk een platform voor “Electric mobility as a service” ontstaan.

Naast de INTERREG-bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangt het consortium SHAREuregio, onder leiding van de Gemeente Venlo, een financieringsbijdrage van de Provincie Limburg en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Duits-Nederlandse samenwerking in beton

Over de goedkeuring van projecten beslist de INTERREG-stuurgroep, die dit keer werd ontvangen door het Venlose BAS Research & Technology. Dit bedrijf ontwikkelt in het project Asset Management 2.0 sensoren voor betonnen bruggen en andere bouwwerken. Daarmee kan schade eerder worden opgemerkt en kunnen onderhouds- of reparatiekosten worden vermeden. In Venlo worden de sensoren onder verschillende omstandigheden getest, wat de stuurgroepleden live te zien kregen.

De euregio rijn-maas-noord begeleidt in totaal 23 Europese projecten uit het INTERREG-programma en versterkt daarmee de Duits-Nederlandse samenwerking op verschillende terreinen. Heeft u ook een goed idee voor een grensoverschrijdend project? Neem dan contact op met het programmamanagement!