Categoriearchief: Actueel

We zoeken een medewerk(st)er PR en communicatie

De euregio rijn-maas-noord zoekt voor de standplaats in Mönchengladbach (ca. 20 minuten van Venlo) een nieuwe collega:Je komt terecht in een Nederlands-Duits team en krijgt de mogelijkheid om de Europese samenwerking hier in de regio vorm te geven! Wij verheugen ons op sollicitaties tot uiterlijk 25 september 2019. Klik op de bovenstaande link voor meer informatie.

10x subsidie voor innovatieve ondernemers


Europese subsidieprogramma’s te moeilijk voor ondernemers? Valt best mee!


Hieronder stellen wij u tien INTERREG-projecten voor waarin u als ondernemer kunt deelnemen en subsidies kunt ontvangen. We proberen daarbij de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Neem gerust eens contact op om de kansen van de Duitse markt in euregio rijn-maas-noord te ontdekken!1. DigiPro: Digitalisering en Smart Industry


Doelgroepen zijn de maakindustrie, IT-engineering en de installatietechniek. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich, door middel van een modulesysteem, vanaf de eerste individuele advisering tot aan de eigen product- en procesontwikkeling laten begeleiden.  Subsidie tot max. € 48.000,-


Meer weten? Kijk op de projectwebsite https://www.digipro-interreg.eu/2. D-NL-HIT: High Troughput Screening in oppervlaktetechnologie

Bij het project “D-NL-HIT“ draait alles om de ontwikkeling van milieuvriendelijke oppervlaktematerialen volgens de modernste methodes (High Throughput). Het project geeft het MKB de mogelijkheid om medewerkers in de gebruikte High Throughput-technologie te laten opleiden of samen met bedrijven, en met ondersteuning van de wetenschappelijke partners, een eigen projectidee uit te testen.  


Meer weten? Neem contact op met het INTERREG-programmamanagement3. ROCKET Reloaded: Innovatieprojecten binnen Key Enabling Technologies

Bij „ROCKET Reloaded“ wordt de ontwikkeling van Key Enabling Technologies op het gebied van gezondheid, energie en productie gefinancierd. MKBers kunnen door middel van een haalbaarheidsstudie of een eigen, concreet innovatieproject in het project instappen. De volgende call voor projecten komt in het najaar 2019.


Meer weten? Zie http://rocket-innovations.eu/rocket/projekt-rocket-reloaded/?lang=nl4. Agropole: het agribusiness-netwerk van de euregio rijn-maas-noord

De regio Noord- en Midden-Limburg en de Duitse aangrenzende regio’s willen zich ontwikkelen tot een grensoverschrijdende “Agropole”: Hiervoor is onlangs een nieuw INTERREG-project gestart. Bedrijven uit de agribusiness-sector kunnen via dit project niet alleen contacten leggen over de grens, zij krijgen ook de kans om in Duitsland kennis in te kopen of bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie voor de invoering van een procesinnovatie te laten financieren.


Meer weten? Neem contact op met het INTERREG-programmamanagement5. Regional Skills Labs: Samen voor goed personeel in de agri-sector

Ook bij “Regional Skills Labs” gaat het om de agrarische sector, maar dan eerder om personeel: (Potentiële) medewerkers en directeuren kunnen zich met behulp van praktijkgerichte opleidingsmodulen voorbereiden op de uitdagingen en veranderingen in de branche – of het nu gaat om digitalisering of om nieuwe markten. Inhoudelijk worden hierbij alle gebieden aangesproken: tuinbouw, voedings- en levensmiddelenproductie en veeteelt. Ook iets voor uw bedrijf?


Meer weten? Neem contact op met het INTERREG-programmamanagement6. STRASUS: Steun voor logistieke bedrijven bij het opstellen van een CSR-strategie!

Praktijkgerichte bijscholing staat ook bij „STRASUS“ in het middelpunt. Logistieke bedrijven en leveranciers worden voorbereid op de voortdurend stijgende druk om duurzaam te blijven werken. Met behulp van simulatiespellen wordt u bijvoorbeeld ondersteund om zelf een CSR-rapport op te stellen en hiermee te voldoen aan de eisen die de markt stelt.


Meer weten? Kijk op de projectwebsite https://strasus.eu/?lang=nl7. Healthy Building Network: Voor de gezonde en circulaire bouwsector

In het “Healthy Building Network” staan gezonde gebouwen in het middelpunt. De overgang naar gezond en circulair bouwen in de regio gaat gepaard met nieuwe uitdagingen voor de bouwsector. Voor opdrachtgevers, aannemers, bouwbedrijven en architecten biedt het Healthy Building Network een ingang: naast regelmatige praktijkgerichte workshops over het thema worden ook vouchers ter beschikking gesteld, waarmee bedrijven kennis en kunde in het buurland kunnen inkopen.


Meer weten? Deelnamemogelijkheden via https://healthybuildingnetwork.com/8. EnerPRO: Innovaties voor energie en klimaat

De grote uitdagingen van onze tijd op het gebied van klimaat en energietransitie vragen om innovatieve ideeën van ondernemers. Of het nu gaat om zonnecellen, nieuwe brandstoffen, energie-opslag, systeemintegratie of elektromobiliteit – het project “EnerPro” richt zich op al deze thema’s. In meerdere stappen kunnen MKBers ondersteuning krijgen in de vorm van advies of subsidie voor productontwikkeling. Subsidie max. € 60.000,-


Meer weten? Zie de projectinfo op https://enerpro.hs-duesseldorf.de/nl9. FOOD 2020: Voor de nieuwste Food-innovaties langs de grens

FOOD2020 bereidt de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voor op het jaar 2020. Bedrijven worden ondersteund om concrete oplossingen (producten, processen en diensten) te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan het oplossen voor de foodsector relevante uitdagingen. Zo kan de kloof tussen onderzoek en markt worden overbrugd. Want alleen als onderzoeksresultaten worden vertaald naar producten die geschikt zijn voor de markt, zal de innovatiekracht van een regio leiden tot versteviging van de concurrentiepositie binnen Europa. Subsidies zijn tot € 135.000,- mogelijk.


Meer weten? Zie de website https://www.food2020.eu/?lang=nl10. People-to-People: Het begint met een netwerk

Past uw idee niet binnen een van de genoemde projecten? Of weet u nog niet hoe u een project precies moet aanpakken? Het People-to-People-programma biedt subsidies voor ontmoetingen en netwerkbijeenkomsten over de grens (tot € 1.000 subsidie) of voor grotere projecten waarin de samenwerking en de markt kunnen worden verkend en uitgeprobeerd (tot € 25.000 subsidie). Thematisch is bijna alles mogelijk!


Meer weten? Neem contact op met een van onze projectmedewerkersAchtergrond en contactgegevens

Het INTERREG-programma ondersteunt verschillende Duits-Nederlandse projecten. Alles over INTERREG kunt u vinden op de website van het INTERREG-programma www.deutschland-nederland.eu.  De euregio rijn-maas-noord en de Euregio Rijn-Waal zijn, net als de andere Euregio’s, partners van het programma en bieden een platform voor uw grensoverschrijdende ideeën!


Alle bovenstaande projecten worden in het kader van het INTERREG V A-programma met EFRO-middelen ondersteund (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Verdere subsidie komt van INTERREG-partners: Wirtschaftsministerium NRW, het Nederlandse Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat en o.a. de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. De hoogte van het bedrag verschilt per cofinancier per project, afhankelijk van de regionale partnerverdeling binnen de projecten.

Duurzame logistiek in de euregio: Eerste zware e-truck van Europa gepresenteerd!

Het INTERREG project ‘electric Green Last Mile’ (eGLM) rolt de eerste zeven volledig elektrische nul-emissie 44tons trucks van Europa uit, inclusief de nieuwe standaard voor ultra-snelladen bij zwaar transport. Samen met de provincie Limburg (NL) en Nordrhein-Westfalen (D) presenteerde het projectteam het programma, de truck en de laadinfrastructuur op het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie in Düsseldorf. FRAMO onthulde vanmiddag het pre-model van de e-truck met INTERREG voorzitter Michiel Scheffer en minister Pinkwart van Noordrijn-Westfalen.

Dr. Michiel Scheffer, Voorzitter van het Comité van Toezicht INTERREG Deutschland-Nederland en gedeputeerde van de provincie Gelderland: “INTERREG maakt werk van open grenzen door Nederlands-Duitse innovaties te stimuleren. Met het eGLM project bieden we een slimme en schone oplossing voor het vrachtvervoer van de toekomst. Goed voor de economie, goed voor het milieu.”.

Prof. Dr. Pinkwart, Minister des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW: “In Noordrijn-Westfalen willen we pioniers zijn als het gaat om elektromobiliteit. Daarom is het thema al vanaf het begin een speerpunt van de deelstaatregering. Onze ligging met optimale verkeersverbindingen naar Nederland, België en Frankrijk en de ervaring in de logistiek zijn de perfecte randvoorwaarden om de toekomst van de mobiliteit in het hart van Europa vorm te geven. Het eGLM-project is een prima voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking, die het concurrentievermogen van de grensregio kan versterken.”

Heavy duty trucks
Het INTERREG-project ‘electric Green Last Mile’ (eGLM) richt zich op zware distributie, in korte rondes van max 150 km in de Europese logistieke hotspotregio Venlo/Niederrhein. Schoon, stil en milieuvriendelijk transport in real time situaties. Tijdens het hele project zullen de elektrische trucks en laadinfrastructuur worden getest en gemonitord. Op gebied van techniek maar ook op inzet. Dit wordt in samenwerking gedaan met de Hogeschool Fontys en de FH Aachen. De resultaten zullen worden gedeeld om zo bij te dragen aan de versnelling van het verduurzamen van de transportsector. In de loop van 2019 zullen de e-trucks geleverd en in gebruik genomen worden.

Projectpartners
Transportbedrijven krijgen door deelname in eGLM een voorsprong bij het testen en toepassen van elektrische vrachtwagens en nieuwe logistieke modellen voor een betere bezettingsgraad. Daarmee kan de Total Cost of Ownership (TCO) omlaag en de inzetbaarheid omhoog. De eGLM projectpartners zijn actief in de regio Venlo-Niederrhein: Samskip, Meulenberg, CTV, Köppen, Große Vehne, Smurfit Kappa, BCTN, LIOF, Fier Automotive & Mobility.

Het project eGLM wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund door de Europese Unie, de provincie Limburg en het MWIDE NRW. Tijdens de looptijd wordt het project door het regionale programmamanagement bij de euregio rijn-maas-noord begeleid.

Meer informatie over het project is beschikbaar bij het programmamanagement of via de projectwebsite www.eglm.eu

De grensregio: Europa in het klein? Discussieer mee in Düsseldorf!

Welke invloed heeft het leven in de grensregio op het imago van “Europa” bij de inwoners? Is het vrije verkeer over de grens in tijden van nationalisme in gevaar, of kann de Euregio als een voorbeeld dienen van “Europa in het klein”?

Het Europe Direct Informatiecentrum Düsseldorf en We are Europe e.V. nodigen u uit voor een informatie- en discussiebijeenkomst op dinsdag 23 Oktober 2018 van 19:00-21:00 uur in Café Europa, Marktplatz 6a, in Düsseldorf.

Het thema wordt ingeleid door:

  • Dr. Sven Pastoors (Fontys Hogeschool Venlo – Fontys Crossing Borders)
  • Martijn Spaargaren (euregio rijn-maas-noord)
  • Klaus Zimmermann (We are Europe! e.V.)

Door Europafans wordt Europa als eenheid gezien. Dat is logisch, want als men zich een Europeaan voelt, zijn er geen grenzen tussen de afzonderlijke landen. Maar hoe ziet dat er in het dagelijks leven uit? Volgt u de politieke gebeurtenissen in het buurland? Leest u het Duitse nieuws? Waar zoekt u partners in uw beroep? In Utrecht of in Mönchengladbach? De grens werkt vaak nog als barrière als het gaat om de arbeidsmarkt, de politiek of de economie. Doel van de Euregio-organisaties is het om de concrete samenwerking tussen de Europese buurlanden te versterken en zo Europa ook bij u om de hoek tastbaarder te maken.

De sprekers zullen ingaan op de concrete mogelijkheden en de potentie van de grensoverschrijdende samenwerking en daarna aan de hand van de drie kernthema’s onderwijs, arbeidsmarkt en toerisme met het publiek spreken over het Idee van een “Europa in het klein”.

De entree is gratis. U wordt verzocht om zich per E-Mail aan te melden: europe-direct@duesseldorf.de

Let op: de voertaal van de bijeenkomst zal Duits zijn!

Ontdek onze INTERREG-projecten!

“We zijn eigenlijk één grote familie”, aldus een van de projectpartners in onze nieuwe INTERREG-brochure. Hij treft daarmee de kern van de Nederlands-Duitse samenwerking in de euregio rijn-maas-noord. De brochure geeft voorbeelden van actuele grensoverschrijdende projecten die door het INTERREG-programma van de Europese Unie ondersteund konden worden. In het kader van het Interreg Volunteer Youth-initiatief (IVY) kon onze gastmedewerkster Karen Soetens haar indrukken van de projecten verzamelen en publiceren. Kijkt u hier naar het resultaat!

Als de voorbeelden u hebben geïnspireerd en u zelf ook een project wilt aanvragen, kunt u altijd even contact opnemen met ons INTERREG-Programmamanagement.

SHAREuregio als nieuwe vorm van mobiliteit

De samenwerking tussen Nederland en Duitsland wordt steeds vanzelfsprekender. Dat heeft ook invloed op het verkeer over de grens. Vaak is het openbaar vervoer voor reizen in het grensgebied nog geen aantrekkelijk alternatief. Het gisteren goedgekeurde INTERREG-project “SHAREuregio” zoekt daarom naar een nieuwe vorm van mobiliteit en maakt van de euregio rijn-maas-noord een Europese proeftuin voor elektrische deelauto’s en deelfietsen.

Het idee van SHAREuregio is dat elektrische voertuigen grensoverschrijdend worden ingezet. Met behulp van een app kan een route worden gereserveerd. In eerste instantie is het aanbod gericht op een beperkt aantal overheden en bedrijven, die vaak zakelijk over de grens reizen. Zodra het systeem werkt, komen er steeds meer auto’s en fietsen bij en wordt het systeem ook voor privégebruik opengesteld.

Voorbeeldregio voor Europa

SHAREuregio zorgt daarmee voor een betere luchtkwaliteit met minder uitstoot van CO2 en fijnstof. En het verbetert de grensoverschrijdende mobiliteit. Het kan daarmee een voorbeeld worden voor andere grensregio’s in Europa, waar ontbrekende (OV-)verbindingen vaak samenwerking in de weg staan. Door een betere aansluiting en integratie van de verschillende modaliteiten en verkeersmiddelen moet er uiteindelijk een platform voor “Electric mobility as a service” ontstaan.

Naast de INTERREG-bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangt het consortium SHAREuregio, onder leiding van de Gemeente Venlo, een financieringsbijdrage van de Provincie Limburg en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Duits-Nederlandse samenwerking in beton

Over de goedkeuring van projecten beslist de INTERREG-stuurgroep, die dit keer werd ontvangen door het Venlose BAS Research & Technology. Dit bedrijf ontwikkelt in het project Asset Management 2.0 sensoren voor betonnen bruggen en andere bouwwerken. Daarmee kan schade eerder worden opgemerkt en kunnen onderhouds- of reparatiekosten worden vermeden. In Venlo worden de sensoren onder verschillende omstandigheden getest, wat de stuurgroepleden live te zien kregen.

De euregio rijn-maas-noord begeleidt in totaal 23 Europese projecten uit het INTERREG-programma en versterkt daarmee de Duits-Nederlandse samenwerking op verschillende terreinen. Heeft u ook een goed idee voor een grensoverschrijdend project? Neem dan contact op met het programmamanagement!

Elektrisch vrachtverkeer tussen Limburg en Nordrhein Westfalen bijna realiteit

Elektrisch vrachtverkeer tussen Limburg en Nordrhein Westfalen bijna realiteit

Het transport tussen de provincie Limburg en het land Nordhrein Westfalen wordt met ingang van eind dit jaar verbeterd met volledig elektrisch aangedreven vrachtauto’s. De inzet van elektrische technologie en logistieke concepten zorgen – op termijn – voor een sterkere concurrentiepositie van de regio. Dat is goed nieuws voor deze grensoverschrijdend logistieke topregio, ook in termen van milieu en volksgezondheid. Met de pilot die dit jaar van start gaat, voegen we een volgende duurzame stap toe (de e-Green Last Mile) aan het logistieke traject dat vanuit de mainports nu voor een belangrijk deel duurzaam geschiedt. Het eerste prototype voertuig moet eind 2017 rijden. LIOF neemt het lead partnership op zich en treedt op als projectcoördinator. FIER Automotive verzorgt het overall projectmanagement en verleent de benodigde operationele ondersteuning. Aan dit Interreg project neemt een vijftal logistieke dienstverleners deel. Meer lezen?