Categoriearchief: Allgemein

Tweede ontwerpatelier: een toekomstvisie (natuurlijke, landschappelijke en culturele rijkdom)

Tweede ontwerpatelier: een toekomstvisie voor de euregio rijn-maas-noord
Natuurlijke, landschappelijke en culturele rijkdom

Op donderdag 9 maart  vond het tweede euregionale ontwerpatelier in het Brüggener Innovations- und Gründerzentrum te Brüggen plaats met als thema “natuurlijke, landschappelijke en culturele rijkdom”. In totaal hebben meer dan 40 experts uit de euregio, waarvan ongeveer de helft Duits en de helft Nederlands, verder gewerkt aan het  toekomstperspectief van de euregio rijn-maas-noord.
Wij vonden het wederom een inspirerend, sterk en goed georganiseerd atelier en kijken uit naar het laatste ontwerpatelier op 30 maart in het Stadskantoor van Venlo. 

Heeft u ideeёn voor de toekomstvisie van de euregio rijn-maas-noord, wilt u input leveren of wilt u het product van Vincent Pijnenburg ontvangen?

Neem dan contact op met:
Verena Melchert (projectcoördinator INTERREG) – verena.melchert@euregio-rmn.de
Marleen Verberkt (communicatie & samenwerking) – marleen.verberkt@euregio-rmn.de

Positieve balans van de euregio rijn-maas-noord over het INTERREG-project Hightech Systems & Materials

Positieve balans van de euregio rijn-maas-noord over het INTERREG-project Hightech Systems & Materials:
Grenzen werden overstegen en doelstellingen duidelijk overtroffen
Het project Hightech Systems & Materials heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de euregionale samenwerking en werd in februari 2017 succesvol afgesloten. De euregio rijn-maas-noord maakt als opdrachtgever de balans op:

In februari 2016 ging het INTERREG V A-project „Hightech Systems & Materials“ van start. Het doel van het project was het beschikbare innovatiepotentieel in de grensregio duurzamer te benutten, waarbij ondernemers op het gebied van Hightech Systems & Materials bij de opbouw van grensoverschrijdende samenwerkingen actief zouden moeten worden ondersteund.  Met dit doel voor ogen acquireerde Zenit GmbH uit Mülheim an der Ruhr samen met het Mikrocentrum uit Eindhoven doelgericht ondernemers om grensoverschrijdende samenwerking, met behulp van een concreet workshop-concept, te initiëren en aansluitend daaraan de ondernemers bij de ontwikkeling van het projectidee te begeleiden.

De looptijd van het project is voorbij en het resultaat mag er zijn: in het kader van de projectlooptijd werden in totaal 1498 ondernemingen over de deelnamemogelijkheden in het doelgebied geïnformeerd. 90 ondernemingen hebben actief meegewerkt aan het project. Uit de projectactiviteiten konden reeds 12 concrete ideeën voor ontwikkelings- en onderzoeksprojecten worden gegenereerd. Eerste projectideeën hebben al geleid tot onderzoekscoöperaties die zich deels bij de uitvoering in het kader van het INTERREG-programma bevinden. Bovendien konden twee grensoverschrijdende samenwerkingen zonder financiële subsidie in gang worden gezet.

Dit is een groot succes, voor zowel de opdrachtgever de euregio rijn-maas-noord, als voor de opdrachtnemer ZENIT GmbH en Mikrocentrum. En niet in de laatste plaats ook voor de deelnemende ondernemingen van de betreffende grensregio’s die nieuwe ideeën voor een samenwerking konden ontwikkelen.

Als voorbeelden kunnen o.a. een project van twee kleine bedrijven die op het gebied van sensorontwikkeling voor brandstofcellentechnologie samenwerken, of het creëren van een samenwerking op het gebied van nieuwe technologieën voor de game-industrie genoemd worden.

Ook na afloop van het project geldt natuurlijk: wie informatie over INTERREG subsidiemogelijkheden nodig heeft, of zelfs al een idee voor een project heeft, maar nog een grensoverschrijdende partner zoekt, kan altijd contact opnemen met de euregio rijn-maas-noord.

Met de nieuwe opgedane kennis uit het project is ZENIT GmbH tevens overgegaan om subsidiemogelijkheden van het INTERREG-programma in het kader van subsidieadvisering of bijeenkomsten, ook na het projecteinde, voor te stellen.

In het kader van de dienstverlening van Enterprise Europe Network kan ZENIT ook bij de zoektocht naar een geschikte partner behulpzaam zijn.

Het project „Hightech Systems & Materials“ werd in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, het MWEIMH NRW en de provincie Limburg gefinancierd.

__________________

Contactgegevens euregio rijn-maas-noord:

Andy Dritty, M.Sc.
Geschäftsführer / Directeur
euregio rhein-maas-nord / euregio rijn-maas-noord
Konrad-Zuse-Ring 6
D – 41179 Mönchengladbach
E-mail: info(at)euregio-rmn.de
www.euregio-rmn.de

Contactgegevens ZENIT GmbH:

Benno Weißner
ZENIT GmbH
Bismarckstraße 28
D – 45470 Mülheim an der Ruhr
Telefoon: 0208 / 30004-34
E-mail: bw(at)zenit.de
www.zenit.de

Horst aan de Maas – Koploper in Nederland wat betreft afvalscheiding

Een gemeente in Nederland heeft de wettelijke taak om afval van burgers in te zamelen en te verwerken. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor afvoer van hun afval.

Op woensdag 3 mei werd tijdens de vergadering van de People-to-People-commissie een presentatie gegeven over de afvalinzameling in Horst aan de Maas. Wat blijkt? Horst aan de Maas is koploper in Nederland wat betreft afvalscheiding en produceert het minste restafval per inwoner: 21,5 kilo per jaar(!)


Recycle Award voor Horst aan de Maas                                                FOTO: Presentatie Horst aan de Maas

De feiten op een rij:
– De gemiddelde hoeveelheid restafval in Nederland (2013) is 210 kilo restafval per persoon per jaar, Noordrijn-Westfalen heeft een hoeveelheid van gemiddeld 211 kilo per persoon per jaar. In Horst aan de Maas: slechts 21,5 kilo per jaar.
– De landelijke VANG-doelstelling van 2020 (“Van Afval Naar Grondstof”): 75% van de afvalscheiding hergebruiken. In Horst aan de Maas is het afvalhergebruik nu al 90%
– De landelijke kosten voor de burger zijn gemiddeld € 239 per jaar, het gemiddelde in Limburg is € 203 per jaar. In Horst aan de Maas: € 154 per jaar. 

Waarom gebruikt niet iedere gemeente dit systeem?

Het systeem van Horst aan de Maas past helaas niet overal. Daar hebben ze bijvoorbeeld veel huizen met tuinen en weinig hoogbouw, waardoor ze gekozen hebben voor tuinafvalkorven. Ergens anders hebben ze in vergelijking met Horst aan de Maas misschien minder tuinen en juist veel hoogbouw, waardoor inzet van deze korven niet zinvol is en een ander systeem effectiever is.

DOOR: Marleen Verberkt, euregio rijn-maas-noord

 

 

Vanaf juni: twee nieuwe INTERREG V A-projecten in de euregio rijn-maas-noord

D-NL-HIT en STRASUS ondersteunen de duurzame ontwikkeling in de regio

Mönchengladbach/euregio rijn-maas-noord. Vanaf 1 juni 2017 zijn er in de euregio rijn-maas-noord twee nieuwe INTERREG V A-projecten gestart met totale kosten van circa 12,4 miljoen euro. Daarvan komt circa 5,75 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Duits-Nederlandse projecten STRASUS (Strategic Sustainability for Logistics) en D-NL-HIT (High Throughput formulering voor een innovatieve oppervlaktentechnologie) hebben een looptijd tot mei 2020 resp. mei 2021.  Middelgrote en kleine ondernemingen (MKB) uit de regio kunnen nog aansluiten.  

Innovatieve productontwikkelingen voor milieuvriendelijke oppervlakten

Het hoofddoel van het oppervlakteproject D-NL-HIT is het invoeren van de modernste ontwikkeling- en testmethodes (High Throughput) – en hun toegankelijkheid voor MKB-ondernemingen – waardoor onderzoek naar nieuwe stoffen veel sneller mogelijk is.

Dit proces dient als basis voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven voor bestaande producten, zoals lakken en lijmstoffen. Daarnaast bestaan in het project werkpakketten ter optimalisatie van het 3D-drukproces en de modificering van UV-LEDs die gebruikt worden bij het uithardingsproces van stoffen.

Aantrekkelijk voor bedrijven in de regio: door middel van het werkpakket „Open Innovation & Dissemination“ hebben MKB’s de mogelijkheid om op een later tijdstip alsnog in het project in te stappen. Bijvoorbeeld om medewerkers in de gebruikte High Throughput- formuleringstechnologie op te leiden of om samen met andere ondernemers, en met ondersteuning van de wetenschappelijke partners een eigen projectidee uit te testen.
Het lab van de High Throughput-formulering ligt bij de Hochschule Niederrhein in Krefeld, de lead partner van het project. Met behulp van field labs bestaat er bovendien de mogelijkheid om elders de productontwikkeling te versnellen.

Effectieve duurzaamheidstrategieën voor kleine en middelgrote logistieke ondernemingen

Van productie tot logistiek: in de Duits-Nederlandse grensregio zijn er meerdere logistieke hotspots en daardoor talrijke ondernemingen, die de verschillende fasen van de (toeleverings)keten weergeven.  De druk voor logistieke medewerkers om duurzaam te werken blijft stijgen. Wanneer grote ondernemingen vanuit de EU verplicht worden om informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) weer te geven, zijn ook de kleinere toeleveranciers gevraagd om door de invoering van zekere standaards daarbij aan te sluiten om zo concurrerend te blijven. Toch valt het de MKB-bedrijven vaak tegen om naast hun dagelijkse taken ook tijd te investeren in structurele veranderingen.

STRASUS biedt de oplossing, waarbij meerdere hogescholen en een ervaren onderneming op het gebied van simulatiespel-ontwikkeling een strategie en daaruit volgende serious gaming-modules ontwikkelen. Dankzij deze hulp worden ondernemingen in staat gesteld om bijvoorbeeld een eigen MVO-rapport te ontwikkelen. Terwijl sommige logistieke bedrijven alvast als projectpartner aan testdoelen of als Best-Practice voorbeelden meewerken, wil het project onder leiding van het instituut GEMIT van de Hochschule Niederrhein in de komende drie jaar minstens 80 logistieke ondernemingen uit NRW en de aangrenzende Nederlandse grensregio bijscholen.

Projectbegeleiding door regionaal programmamanagement

Beide projecten worden – net als vele anderen – begeleid door het regionale INTERREG-programmamanagement van de euregio-rijn-maas-noord in Mönchengladbach. Bedrijven en andere organisaties die een grensoverschrijdend projectidee hebben, kunnen ten alle tijden voor een adviesgesprek langskomen. Meer informatie over de euregio en hun verschillende taken vindt u op www.euregio-rmn.nl.

INTERREG-subsidie

De twee nieuwe projecten worden in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met circa 5,75 miljoen euro vanuit EFRO-middelen ondersteund. Verdere subsidie ter hoogte van 3,1 miljoen euro komt van INTERREG-partners: het Wirtschaftsministerium NRW, het Nederlandse Ministerie voor Economische Zaken en de Provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. Via de link www.deutschland-nederland.eu vindt u uitgebreide informatie over het programma.