Categoriearchief: Allgemein

Opening van het Natuurtheater Maas-Swalm-Nette

Zaterdag 17 juni was de opening van het Natuurtheater Maas-Swalm-Nette bij de Kasteeltuinen Arcen. Natuurtheater Maas-Swalm-Nette is een onderdeel van het INTERREG V A-project Cultuurgeschiedenis digitaal.

Onze medewerkers Anne Pütz en Vincent Schraven waren hierbij aanwezig. Anne Pütz: “De realiteit ontvluchten en een kijkje nemen in de betoverende wereld van kabouters, heksen en Griekse goden! Het Natuurtheater is een fantastisch project met boeiende voorstellingen voor jong en oud. Het Grenspark Maas-Swalm-Nette biedt in het hart van de euregio een sprookjesachtig podium aan het Natuurtheater en maakt een bezoek aan dit evenement compleet.”

Voor meer informatie over het project en/of tickets voor het theater: http://www.grenspark-msn.nl/Naturpark-erleben/Naturtheater.html

Foto’s: ©Petra Lenssen – www.petralenssen.nl

Foto’s: ©Petra Lenssen – www.petralenssen.nl

Gezamenlijke website GrensInfoPunten over alles wat grenspendelaars moeten weten

De nieuwe website www.grensinfopunt.eu is online en informeert grensgangers die in Nederland of Duitsland wonen en in een buurland werken. Deze website is door alle GrensInfoPunten gezamenlijk ontwikkeld en verwijst direct naar het dichtstbijzijnde GrensInfoPunt waar men voor persoonlijk advies terecht kan. Tevens biedt de website informatie in de eerste lijn over werken, wonen en studeren over de grens.

Wat zijn de GrensInfoPunten?
Langs de Nederlands-Duits-Belgische grens zijn op verschillende locaties GrensInfoPunten ingericht. Grenspendelaars krijgen hier eerstelijns informatie over voor hen relevante onderwerpen. Bijvoorbeeld over de belastingen die zij in hun werk- of woonland moeten afdragen, hoe hun ziektekostenverzekering en pensioenopbouw geregeld is en hoe het met het arbeidsrecht gesteld is. Werkgevers die een grensganger in dienst hebben, kunnen ook bij de GrensInfoPunten terecht.

Samen staan we sterker
De GrensInfoPunten zijn langs de Nederlands-Duitse grens meestal ondergebracht bij de verschillende Euregio’s. Langs de Nederlands-Belgische grens bij verschillende andere organisaties, o.a. vakbonden, VDAB en VOKA. De meeste van deze instanties geven al vele jaren informatie aan grensgangers en hun werkgevers. Sinds een jaar werken zij onder de gemeenschappelijke naam “GrensInfoPunt” intensief samen. Ook de nieuwe website www.grensinfopunt.eu is hiervan een voorbeeld.

De informatie voor grensgangers tussen Nederland – België en België – Duitsland is beschikbaar en wordt momenteel verder uitgewerkt.

Actuele informatie, spreekuren en contactgegevens per regio
De website www.grensinfopunt.eu is momenteel in de Nederlandse en Duitse taal beschikbaar. Op de site kan een keuze worden gemaakt voor de regio waar men woont of waar men gaat werken. Elke regio geeft op haar gedeelte van de website informatie die van toepassing is op die regio. Zo kan daar bijvoorbeeld informatie worden gevonden over banenbeurzen en verwezen worden naar regionale organisaties en instanties. Ook een overzicht van de spreekuren en –dagen per regio is op deze website terug te vinden.

Het GrensInfoPunt van de euregio rijn-maas-noord is gevestigd in Mönchengladbach en geeft op de regionale pagina een overzicht van de spreekuren, informatiebijeenkomsten en geeft regionale informatie. Het volgende spreekuur voor grenspendelaars is bijvoorbeeld op vrijdag 30 juni bij het UWV-Werkbedrijf in Roermond van 12.30 tot 15.30 uur. Al onze spreekuren zijn inloopspreekuren waarvoor u geen afspraak hoeft te maken.

Financiering website
De website is tot stand gekomen door middel van subsidie uit het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland van de Europese Unie en middels cofinanciering door leden van de euregio rijn-maas-noord, Land NRW en de Provincie Limburg.

Grensoverschrijdende innovatieprojecten voor een duurzame ontwikkeling

De INTERREG-stuurgroep keurt drie nieuwe projecten in de euregio rijn-maas-noord goed. Op 20 juni heeft de INTERREG-stuurgroep in de euregio rijn-maas-noord drie innovatieve, Duits-Nederlandse projecten goedgekeurd. In korte tijd zullen deze projecten van start gaan. De totale kosten van alle drie de projecten zijn ruim 8,5 miljoen euro, waarvan de helft van Europese middelen komt. De thema’s van de nieuwe projecten zijn divers:

Zelfreinigende oppervlakten

Met „AutoProtect“ willen hightechbedrijven, waaronder CHILL uit Geleen en InnoCoating uit Landgraaf, samen met de lead partner wfk Cleaning Technology Institute e.V. (Krefeld), op het gebied van oppervlaktetechnologie en hygiëne de ontwikkeling van zelfreinigende oppervlakten versnellen. Licht, warmte en druk kunnen hiervoor een oplossing bieden, want daarmee inactiveert het oppervlaktemateriaal continue micro-organismen. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast in de gezondheidszorg, maar ook in de productie van medicijnen, cosmetica of levensmiddelen. Ook aan weer en wind blootgestelde oppervlakken, of het nu gaat om voortbewegingsmiddelen of winning van alternatieve energieën, kunnen van zelfreinigende oppervlakken profiteren, waarmee hun functie langer in stand wordt gehouden. Wanneer dankzij zulke innovatieve oppervlakken helemaal of deels afstand gedaan kan worden van reinigingsmiddelen, wordt gelijktijdig het milieu minder belast.

„Een tweede leven“ voor groenteresten

Het doel van het project „BIVAC“ is reststromen uit biostromen, die bij de verwerking van groenten, zoals witte kool, prei of suikerbieten ontstaan, op een zinvolle manier her te gebruiken. Tot nu toe werd biomassa vooral in biomassacentrales ingezet t.b.v. energieopwekking. In plaats daarvan wil het grensoverschrijdende consortium, bestaande uit o.a. de leadpartner Phytowelt uit Nettetal, BioTreatCenter in Venlo en diverse partners uit Gelderland en Brabant, nieuwe verwerkingsmethoden ontwikkelen. Daarmee kunnen waardevolle inhoudsstoffen geïdentificeerd en geëxtraheerd worden, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in voedermiddelen en voedingssupplementen. Hiervoor moet de logistiek van de waardeketen en de automatisering van het proces worden aangepast. De potentiele bedrijfsmodellen moeten in de loop van het project verder worden ontwikkeld. Voor een succesvolle omzetting dienen talrijke vragen beantwoord te worden: welke producent beschikt waar over schilresten; welke inhoudsstoffen kan men daaruit verkrijgen en voor welk product kan men deze gebruiken? Kortom: met behulp van “BIVAC” kunnen biomassaresten in de toekomst teruggebracht en hoogwaardig hergebruikt worden.

Medewerkers voorbereiden op de landbouw 4.0

De „Regional Skills Labs“ willen (potentiële) medewerkers en directeuren van de agrobranche voorbereiden op de uitdagingen van de digitalisering. Op vijf locaties in het werkgebied van de euregio rijn-maas-noord en de Euregio Rijn-Waal worden de komende drie jaren opleidingsmodulen rondom de thema’s „agrofood management“, „Smart Chain“, „smart horticulture“ en „food processing“ aangeboden. Beoogde doelstelling van het project, dat door IMBSE GmbH uit Krefeld geleid wordt, is een directe deelname van bedrijven. Tenminste 200 agrarische bedrijven die zich door een of meerdere thema’s aangesproken voelen, moeten gemotiveerd worden om deel te nemen. In de skills labs –  in Limburg bij het CITAVERDE gevestigd – worden concrete vragen van ondernemingen beantwoord en worden nieuwe business cases uitgewerkt. Zo kan de precieze inhoud van de leermodule gezamenlijk aan de hand van behoeftes worden ingericht. Ondersteunende maatregelen voor grensoverschrijdende samenwerking dienen, naast vakspecifieke inhoud de deelnemers ook aan te moedigen om een blik over de grens te wagen. Dan maakt het niet uit of men op zoek is naar technische innovaties of naar een nieuwe baan.

Projectbegeleiding door regionaal programmamanagement

De drie projecten worden – net als vele anderen – begeleid door het regionale INTERREG-programmamanagement van de euregio rijn-maas-noord in Mönchengladbach. Bedrijven en andere organisaties die een grensoverschrijdend projectidee hebben, kunnen ten alle tijden voor een adviesgesprek langskomen. Meer informatie over de euregio en hun verschillende taken vindt u op www.euregio-rmn.nl.

INTERREG-subsidie

De drie nieuwe projecten worden in het kader van het INTERREG V A-programma met ruim 4,25 miljoen euro vanuit EFRO-middelen ondersteund (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Verdere subsidie ter hoogte van nog geen 1,6 miljoen euro komt van INTERREG-parters: Wirtschaftsministerium NRW, het Nederlandse Ministerie voor Economische Zaken en de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Groningen. De hoogte van het bedrag verschilt per cofinancier per project, afhankelijk van de regionale partnerverdeling binnen de projecten. Via de link www.deutschland-nederland.eu vindt u uitgebreide informatie over het programma.

INTERREG-commissie keurt drie Nederlands-Duitse projecten goed

Grensoverschrijdende samenwerking in de euregio rijn-maas-noord
INTERREG-commissie keurt drie Nederlands-Duitse projecten goed

In de vergadering in het gemeentehuis in Roermond heeft de INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord op 28 juni 2017 drie Nederlands-Duitse samenwerkingstrajecten goedgekeurd. Hierdoor gaan ongeveer € 75.000 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling direct aan verenigingen, overheden en bedrijven die grensoverschrijdende projecten uitvoeren, waarvan de burgers in het grensgebied direct profiteren.

De commissie heeft het project “Grenzgeschichten” goedgekeurd waarin de gemeente Niederkrüchten samen met de Nederlandse buurgemeenten Roermond en Roerdalen de archeologische monumenten in het gebied “Elmpter Wald” – “Lüsekamp” – “De Meinweg” toeristisch ontsluit en deze cultuurhistorische monumenten tergelijkertijd ook beschermt.

Daarnaast zei de commissie “ja” tegen het project “Fietspaden Venlo – Krefeld” waarin deze gemeenten samen met Horst, Grefrath, Kempen, Tönisvorst en Nettetal een haalbaarheidsstudie betreffende het potentieel voor een fietssnelweg tussen Venlo en Krefeld uitvoeren.

In het project “Leren van de buren”, dat de commissie ook heeft goedgekeurd worden Nederlandse en Duitse werkgevers en -nemers voor het thema “veiligheid op het werk” gesensibiliseerd en gemotiveerd ervaring op dit gebied onderling uit te wisselen en van elkaar te leren.

Deze drie projecten maken deel uit van het kaderproject “People to People” van de euregio rijn-maas-noord, waarmee grensoverschrijdende projecten op een eenvoudige en snelle manier kunnen worden ondersteund. In totaal staan in het kaderproject tot 2020 € 1,8 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking in onze euregio ter beschikking.

De Europese subsidiemiddelen, die als doel hebben, de grensoverschrijdende samenwerking in Noord- en Middenlimburg en aan de Niederrhein te bevorderen, kunnen continu voor de ondersteuning van grensoverschrijdende projecten bij de euregio rijn-maas-noord te Mönchengladbach (D) worden aangevraagd. Hier kunnen ook alle geinteresseerden zich informeren over de subsidiemogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking.

Deutsche Rentenversicherung op 8 september aanwezig tijdens het spreekuur in Venlo

Het eerstvolgende spreekuur voor grenspendelaars is op 8 september van 9.00 – 12.00 uur bij het UWV-Werkbedrijf in Venlo. Eén keer per jaar schuift de Deutsche Rentenversicherung aan om advies te geven over pensioenen. Dit jaar schuiven ze aan tijdens het spreekuur op 8 september in Venlo. Dit is tevens het eerste spreekuur na de zomervakantie. In Roermond kunt u op 22 september van 12.30 tot 15.30 uur bij het UWV-Werkbedrijf terecht. Al onze spreekuren zijn inloopspreekuren waarvoor u geen afspraak hoeft te maken.

Heeft u advies nodig, maar bent u niet in de gelegenheid om naar een van de spreekuren te komen? Dan kunnen wij voor u een (telefonische) afspraak inplannen. Bel hiervoor naar 0049 (0) 2161 6985 503 of stuur een e-mail naar grenzinfopunkt@euregio-rmn.eu. Wij helpen u graag!

Voor nu wensen wij u een hele fijne zomerperiode.

Subsidiemogelijkheden voor het MKB dankzij INTERREG Deutschland-Nederland

Voortdurende instap in projecten mogelijk

Subsidiemogelijkheden voor het MKB dankzij INTERREG Deutschland-Nederland

euregio rijn-maas-noord/Euregio Rijn-Waal Waal. Het INTERREG-programma Deutschland-Nederland subsidieert innovatieve projecten van ondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties. Enkele projecten in het zuidelijke deel van het programmagebied (Euregio Rijn-Waal en euregio rijn-maas-noord) beschikken over een open deel. Dat houdt in dat kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) ook op een later tijdstip in het project kunnen instappen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich te laten opleiden of te laten adviseren, of om eigen kleinere projectideeën of haalbaarheidsstudies te realiseren. De meest uiteenlopende economische sectoren worden aangesproken: de maakindustrie, agribusiness en logistiek.

Ondersteuning bij de weg naar digitalisering

Met behulp van het project “DigiPro” kunnen bedrijven een digitale transformatie ondergaan. Doelgroepen zijn de maakindustrie, IT-engineering en de installatietechniek. Het project wil het MKB voor innovaties sensibiliseren en stimuleren. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich, door middel van een modulesysteem, vanaf de eerste individuele advisering tot aan de eigen product- en procesontwikkeling laten begeleiden.

Bij het project “D-NL-HIT“ draait alles om de ontwikkeling van milieuvriendelijke oppervlaktematerialen die worden gebruikt bij de modernste ontwikkeling- en testmethodes (High  Throughput). Het open deel geeft het MKB de mogelijkheid om medewerkers in de gebruikte High Throughput-technologie te laten opleiden of samen met bedrijven, en met ondersteuning van de wetenschappelijke partners, een eigen projectidee uit te testen.

Ook bij „ROCKET“ is men op zoek naar innovatieve productideeën: in het kader van het project wordt de ontwikkeling van Key Enabling Technologies op het gebied van gezondheid, energie en productie gefinancierd. MKB’s kunnen door middel van een haalbaarheidsstudie of een eigen, concreet innovatieproject in het project instappen.

Concurrentievermogen van landbouwbedrijven en logistiek versterken

Bij „Regional Skill Labs“ gaat het ook om innovatie, waarbij hier de focus echter op de agrarische sector ligt. (Potentiële) medewerkers en directeuren kunnen zich met behulp van praktijkgerichte opleidingsmodulen voorbereiden op de uitdagingen van de digitalisering. Inhoudelijk worden hierbij alle gebieden aangesproken: tuinbouw, voedings- en levensmiddelenproductie en veeteelt.

Praktijkgerichte bijscholing staat ook bij „STRASUS“ in het middelpunt. Logistieke en andere ondernemingen van toeleveranciers worden voorbereid op de voortdurend stijgende druk om duurzaam te blijven werken. Met behulp van simulatiespellen leren ze bijvoorbeeld om zelf een CSR-bericht op te stellen om hiermee hun concurrentievermogen als toeleverancier van grote ondernemingen te behouden.

Achtergrond en contactgegevens

Contact met een van de projecten is te verkrijgen via het INTERREG-programmamanagement van de euregio rijn-maas-noord of de Euregio Rijn-Waal. Het programmamanagement van de euregio rijn-maas-noord begeleidt de projecten D-NL-HIT, Regional Skill Labs und STRASUS. De projecten DigiPro en ROCKET worden door de Euregio Rijn-Waal ondersteund.  Meer informatie is te vinden op de websites van beide euregio’s (www.euregio-rmn.nl en www.euregio.org) en op de website van het INTERREG-programma www.deutschland-nederland.eu.

De projecten worden in het kader van het INTERREG V A-programma met EFRO-middelen ondersteund (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Verdere subsidie komt van INTERREG-partners: Wirtschaftsministerium NRW, niedersächsische Staatskanzlei, het Nederlandse Ministerie voor Economische Zaken en de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. De hoogte van het bedrag verschilt per cofinancier per project, afhankelijk van de regionale partnerverdeling binnen de projecten.

Minder bureaucratie voor mini-projecten

De uitvoering van een INTERREG-project gaat in sommige gevallen gepaard met hoge eisen aan de administratie en de bewijsstukken. Er moet immers worden gewaarborgd dat het belastinggeld correct wordt besteed. Het grensoverschrijdende karakter zorgt er daarnaast soms voor dat Duitse, Nederlandse en Europese regelingen parallel gelden.

De partners van het programma (de betreffende ministeries, provincies en Euregio’s) zetten zich er samen met de EU-Commissie voor in om de administratieve lasten voor begunstigden te verkleinen. Zo kunnen personeelskosten bijvoorbeeld al met behulp van standaardtarieven worden afgerekend. Met de vereenvoudiging voor mini-projecten is nu een volgende stap richting minder bureaucratie gezet.

Geen originele bewijsstukken meer nodig
Vanaf nu hoeven aanvragers van de zogenoemde „mini-projecten“ (projecten met een subsidie van maximaal € 1.000) bij de declaratie van kosten geen originele bewijsstukken meer in te dienen. Voortaan is een kopie of een scan van de stukken voldoende. De originelen blijven in de eigen administratie van de projectpartners en moeten alleen nog op aanvraag (bijv. bij een EU-controle) kunnen worden getoond. De nieuwe regeling is het resultaat van onderhandelingen tussen de partners en de controle-instanties van het programma.

Meer informatie?
Bij de mini-projecten gaat het bijvoorbeeld om uitwisselingen tussen scholen of verenigingen. Deze kunnen met INTERREG snel en gemakkelijk ondersteund worden. De kosten van de activiteit worden voor de helft gesubsidieerd, tot maximaal €1.000 euro. De Nederlands-Duitse opzet van het project is daarbij een voorwaarde. Wilt u ook in aanmerking komen voor subsidie van uw grensoverschrijdende activiteiten? Of wilt u meer weten over de nieuwe regeling? Neemt u dan contact met ons op!

 

Europees project Digipro officieel van start!

Europees project Digipro officieel van start!
Springplank naar Smart Industry voor mkb

Op vrijdag 29 september is in aanwezigheid van gedeputeerde Michiel Scheffer van provincie Gelderland – tevens voorzitter van comité van toezicht van het INTERREG programma Deutschland-Nederland – het project Digipro officieel gestart. Belangrijke regionale politici, project- en associate partners kwamen bij elkaar in Kleve om het startschot te geven. Oost NL is leadpartner en werkt samen met haar partners aan de digitale transformatie van producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen van mkb’ers in de Duits-Nederlandse grensregio. Digipro is een Europees INTERREG VA project met een looptijd van vier jaar: van 2017 tot en met 2021.

Onder grote belangstelling vertelde Marius Prins, algemeen directeur Oost NL over het belang van Europese projecten voor het mkb en de rol die Oost NL daarin speelt. In aanvulling daarop wees gedeputeerde Michiel Scheffer op de invloed van Smart Industry ontwikkelingen voor de regio, en de noodzaak om samen te werken over de grens en te internationaliseren. Ook Frau Dr. Rolf-Stahl, expert innovatiestrategie en internationalisering van de vereniging van Duitse ingenieurs, benadrukte kansen en uitdagingen voor de regio die Smart Industry (Industrie 4.0) met zich meebrengt en het belang van samenwerking.

Digipro stimuleert het bedrijfsleven in de grensregio om actief te anticiperen op en te participeren in, de digitale transformatie van (productie)processen en producten. Zo springt het mkb tijdig in op de kansen die ontstaan bij de digitale transformatie. Duitse en Nederlandse mkb’ers in het projectgebied kunnen profiteren van subsidies voor coaching, conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudies. Ook is financiering voor de uitvoer van R&D-plannen en prototypebouw mogelijk. Het projectgebied betreft Gelderland, Oost-Brabant, Limburg en een deel van Noord-Rijn Westfalen.

Daarnaast biedt Digipro:

  • Grensoverschrijdende samenwerking en marktkansen;
  • Product-, proces- en business modelontwikkeling met inbreng uit het buurland;
  • Kennisuitwisseling over de grens tussen mkb, kennisinstellingen en shared facilities door samenwerking, workshops en bijeenkomsten.

Oost NL is leadpartner van Digipro en werkt intensief samen met de projectpartners: Huis van de Brabantse Kempen, LIOF, stichting Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland, IHK Niederrhein, MCC, GEMIT en Euregio Rijn-Waal. Naast dit projectteam is er een grote kring van ‘geassocieerde partners’. Dit zijn organisaties die geen deel uitmaken van het partnerschap, maar wél de uitvoering van het project mede faciliteren.

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Europese Unie/INTERREG.