euregio-Team

Andy

Andy Dritty

Geschäftsführer
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -501
andy.dritty@euregio-rmn.de

Natascha

Natascha Markus

Sekretariat
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -511
natascha.markus@euregio-rmn.de
info@euregio-rmn.de

Martijn

Martijn Spaargaren

Programm-Manager INTERREG V A & Stellv. Geschäftsführer
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -505
martijn.spaargaren@euregio-rmn.de

Verena alt

Verena Melchert

Projektkoordinatorin INTERREG V A
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -509
verena.melchert@euregio-rmn.de

Vincent

Vincent Schraven

Projektkoordinator INTERREG V A
& People to People
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -506
vincent.schraven@euregio-rmn.de

Nina

Nina Weitenberg

Projektkoordinatorin People to People

(In Mutterschutz)

Karin

Karin Thevißen

Projektkoordinatorin People to People

(In Mutterschutz)
Vertretung: Katharina Den Uijl

Katharina 4

Katharina Den Uijl

Projektkoordinatorin People to People
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -504
katharina.denuijl@euregio-rmn.de

Heike

Heike Xhonneux

Beraterin GrenzInfoPunkt
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -503
grenzinfopunkt@euregio-rmn.eu

Pascalle

Pascalle Pechholt

Beraterin GrenzInfoPunkt
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -503
grenzinfopunkt@euregio-rmn.eu

Annemiek Stoot

Administration GrenzInfoPunkt
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -503
annemiek.stoot@euregio-rmn.de

Marleen

Marleen Verberkt

Projektkoordinatorin euregio-Xperience
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -502
marleen.verberkt@euregio-rmn.de

Katja 2

Katja Knaak

Finanzen
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -508
katja.knaak@euregio-rmn.de

Robert

Robert Homma

First Level Controller
Tel. +49 (0) 2161 69 85 -520
robert.homma@euregio-rmn.de