Gremia

De vertegenwoordigers van overheden en Kamers van Koophandel bereiken in de euregio overeenstemming over gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten en stimuleren vervolgens de voortvarende uitvoering ervan.

Bij onderwerpen die het werkgebied overstijgen vertegenwoordigt de euregio rijn-maas-noord haar leden naar andere euregio’s, en naar overheden en instellingen op landelijk en Europees niveau.

Algemene ledenvergadering

Met in totaal 28 leden uit Duitsland en Nederland is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan van de euregio rijn-maas-noord. Er zijn evenveel Nederlandse als Duitse vertegenwoordigers, die zich in de ledenvergadering kunnen uitspreken over alle onderwerpen, waaronder ook beleidsdoelstellingen, strategie en planning. De ledenvergadering komt minstens tweemaal per jaar bijeen.

Het bestuur van de euregio rijn-maas-noord telt tien leden die door de ledenvergadering voor de duur van vier jaar worden gekozen. Het bereidt voorstellen voor de ledenvergadering voor en voert deze uit. Bovendien beslist het bestuur over grensoverschrijdende projecten. Het komt minimaal viermaal per jaar bijeen.

Hans Wilhelm Reiners, burgemeester van Mönchengladbach, plv. voorzitter van de euregio-ledenvergadering en van het dagelijks bestuur
Hans Wilhelm Reiners
Burgemeester van Mönchengladbach, voorzitter van de euregio-ledenvergadering en van het dagelijks bestuur
A.S. (Antoine) Scholten, burgemeester van de gemeente Venlo, plv. voorzitter van de euregio rijn-maas-noord en van het dagelijks bestuur
A.S. (Antoin) Scholten
Burgemeester van de gemeente Venlo en plv. voorzitter van de euregio rijn-maas-noord en van het dagelijks bestuur
J.J.P.M. (Hans) Gilissen, burgemeester van de gemeente Venray en voorzitter van de INTERREG-commissie
J.J.P.M. (Hans) Gilissen
Burgemeester van de gemeente Venray en voorzitter van de INTERREG-commissie
Frank Meyer, burgemeester van Krefeld en plv. voorzitter van de INTERREG-commissie
Frank Meyer
Burgemeester van Krefeld en plv. voorzitter van de INTERREG-commissie
Dr. Dieter Porschen, directeur van de IHK Mittlerer Niederrhein en voorzitter van de commissie B2B
Dr. Dieter Porschen
IHK Mittlerer Niederrhein en
voorzitter van de commissie B2B

Jaap Docter
Directeur regionale dienstverlening
bij de Kamer van Koophandel
Peter Ottmann, Landrat van de Kreis Viersen en voorzitter van de commissie G2G

Dr. Andreas Coenen
Landrat van de Kreis Viersen en voorzitter van de commissie G2G
n.n., burgemeester van de gemeente Roerdalen en plv. voorzitter van de commissie G2G
mr. Monique de Boer-Beerta Bdes
Burgemeester van de gemeente Roerdalen en plv. voorzitter van de commissie G2G

drs. J.W.M.M.J. (Jos) Hessels
Burgemeester van de gemeente Echt-Susteren en voorzitter van de commissie P2P
Hans-Jürgen Petrauschke
Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat van de Rhein-Kreis Neuss en plv. voorzitter van de commissie P2P
beratendes Vorstandsmitglied

(Hans) Teunissen
Gedeputeerde Ruimte en Onderwijs
P1020590
Ga verder naar: