Gremia

De vertegenwoordigers van overheden en Kamers van Koophandel bereiken in de euregio overeenstemming over gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten en stimuleren vervolgens de voortvarende uitvoering ervan.

Bij onderwerpen die het werkgebied overstijgen vertegenwoordigt de euregio rijn-maas-noord haar leden naar andere euregio’s, en naar overheden en instellingen op landelijk en Europees niveau.

Algemene ledenvergadering

Met in totaal 28 leden uit Duitsland en Nederland is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan van de euregio rijn-maas-noord. Er zijn evenveel Nederlandse als Duitse vertegenwoordigers, die zich in de ledenvergadering kunnen uitspreken over alle onderwerpen, waaronder ook beleidsdoelstellingen, strategie en planning. De ledenvergadering komt minstens tweemaal per jaar bijeen.

Het bestuur van de euregio rijn-maas-noord telt tien leden die door de ledenvergadering voor de duur van vier jaar worden gekozen. Het bereidt voorstellen voor de ledenvergadering voor en voert deze uit. Bovendien beslist het bestuur over grensoverschrijdende projecten. Het komt minimaal viermaal per jaar bijeen.

Ga verder naar:


Reiners

Hans Wilhelm Reiners

Burgemeester van Mönchengladbach, voorzitter van de euregio rijn-maas-noord 

Scholten

A.S. (Antoin) Scholten

Burgemeester van de gemeente Venlo, plv. voorzitter van de euregio rijn-maas-noord

Gilissen

J.J.P.M. (Hans) Gilissen

Burgemeester van de gemeente Venray en voorzitter van de INTERREG-commissie

Meyer

Frank Meyer


Burgemeester van Krefeld en plv. voorzitter van de INTERREG-commissie

Steinmetz

Jürgen Steinmetz


IHK Mittlerer Niederrhein en voorzitter van de commissie B2B

Docter

Jaap Docter


Directeur regionale dienstverlening

bij de Kamer van Koophandel

Coenen

Dr. Andreas Coenen

Landrat van de Kreis Viersen en voorzitter van de commissie G2G

image8

mr. Monique de Boer-Beerta

Burgemeester van de gemeente Roerdalen en plv. voorzitter van de commissie G2G

Hessels

Drs. J.W.M.M.J. (Jos) Hessels

Burgemeester van de gemeente Echt-Susteren en voorzitter van de commissie P2P

Petrauschke

Hans-Jürgen Petrauschke

Landrat van de Rhein-Kreis Neuss en plv. voorzitter van de commissie P2P

Teunissen

Hans Teunissen


Adviserend lid van het bestuur en Gedeputeerde van de Provincie Limburg