Organisatie

De euregio rijn-maas-noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied. Ze wil het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse inwoners van de euregio versterken, de contacten verdiepen en samenwerking stimuleren. De euregio effent voor burgers in dit deel van Europa de weg naar elkaar, ook waar grenzen en verschillen in taal, cultuur en regelgeving nog hindernissen lijken.

De euregio rijn-maas-noord is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht. In het belang van de inwoners van dit gebied werken de deelnemende overheden en instellingen op allerlei terreinen nauw met elkaar samen.

Begroting

De begroting van de euregio rijn-maas-noord geeft een overzicht van de te verwachten financiële en structurele ontwikkelingen zowel aan de inkomsten als uitgaven kant.

De inkomsten van de euregio rijn-maas-noord komen van verschillende bronnen. Het grootste deel wordt gevormd door kostenvergoedingen en subsidies van de Europese Unie, de deelstaat NRW en de Provincie Limburg. Verder financieren de Duitse en Nederlandse leden met hun bijdragen een deel van het budget.

De begroting is opgesteld volgens de regels van het Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF).

Download:
thumbnail of haushalt-2016 thumbnail of 1012526-euregio_ja-2015_original-version-endfassung

Ga verder naar: