Spreekuur voor grenspendelaars (Roermond)


25. mei 2018


12.30-15.30 uur
UWV Werkbedrijf, Kazerneplein 172-196, 6041 TH Roermond

Inloopspreekuur zonder afspraak.
In aanwezigheid van de volgende adviseurs:
– GrensInfoPunt
– Team GWO (Belastingdienst)