Spreekuur voor grenspendelaars (Roermond)


23. november 2018 | 12.30-15.30 uur

UWV Werkbedrijf, Kazerneplein 172-196, 6041 TH Roermond


Inloopspreekuur zonder afspraak.
In aanwezigheid van de volgende adviseurs:
– GrensInfoPunt
– Team GWO (Belastingdienst)