Mogelijkheden voor bedrijven

Uit ervaringen die zijn opgedaan vanuit het project is gebleken dat bedrijven enthousiast zijn om studenten uit het buurland te ontvangen. Er worden het hele jaar door verschillende bedrijfsbezoeken georganiseerd, waarbij bedrijven de kans krijgen om bijvoorbeeld zichzelf te presenteren, een rondleiding te geven en vacatures aan te bieden. Voor bedrijven die openstaan om stagiaires te ontvangen uit het buurland, wordt er door het project bemiddeld tussen student, school en bedrijf, om zo voor een geschikte match te zorgen.

Verder bemiddelen de projectmedewerkers tussen scholen en bedrijven wanneer het gaat om het werven van gastdocenten uit het bedrijfsleven of de beroepspraktijk. Op deze manier krijgen leerlingen op locatie van de school meer te weten over de gang van zaken in een bedrijf of organisatie aan de andere kant van de grens. Tegelijkertijd biedt dit voor gastdocenten de mogelijkheid om het bedrijf of organisatie op een goede manier te positioneren bij mogelijk toekomstige medewerkers uit het buurland. Gastdocenten wordt een eventuele onkostenvergoeding aangeboden.

Ook meedoen aan de activiteiten in het project?

Bent u geïnteresseerd en zou u bijvoorbeeld binnen uw bedrijf een rondleiding willen geven aan Duitse studenten, als gastdocent willen fungeren, of stagiaires willen ontvangen? Neem gerust contact met ons op. We bekijken dan samen wat we kunnen realiseren!