Projectvoorbeelden

 

  1. Door nieuwsgierigheid Leren
  2. euregio-Xperience
  3. Hightech Systems & Materials
  4. LOGwear
  5. Cultuurgeschiedenis verdigitaald

Door Nieuwsgierigheid Leren

Looptijd: 01-10-2015 – 01-10-2018
Lead partner: Berufskolleg Vera Beckers
Projectpartners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hochschule Niederrhein, Fontys Hogeschool – De nieuwste Pabo
Projectkosten: € 950.000
Cofinanciering: MWEIMH NRW, Provinz Limburg, Provinz Gelderland

Inhoud:
De economische ontwikkeling in de Euregio is gebaat bij een verregaande samenwerking op het terrein van wetenschap en techniek. Dit vraagt om goed opgeleid en gemotiveerde mensen, die open staan voor grensoverschrijdende samenwerking en die deze vorm kunnen geven vanuit een gemeenschappelijke kijk op wetenschap en techniek. Onderzoek laat zien dat de ontwikkeling van een dergelijke houding al op jonge leeftijd begint. Het DNL project wil deze houding realiseren door innovatie van het wetenschaps- en techniekonderwijs aan jonge kinderen in de euregio. Partners uit onderwijs en onderzoek zullen, met ondersteuning en kritische begeleiding vanuit het bedrijfsleven, kennis en ervaring uitwisselen. Video-opnamen van praktijksituaties zullen daarbij een centrale rol spelen. Resultaten zullen gebruikt worden voor de training van leerkrachten en aanstaande leerkrachten.

euregio-Xperience

Looptijd: 01-07-2015 – 30-09-2019
Lead partner: euregio rhein-maas-nord
Projectpartners:
Projectkosten: € 663.520,76
Cofinanciering: MWEIMH NRW, Provinz Limburg

Inhoud:
Het project euregio-Xperience moet bij AZUBIS in Duitsland en MBO-leerlingen in Nederland het besef voor de mogelijkheden van een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt doen groeien. De basis van dit project zijn sensibiliserende maatregelen die door middel van interculturele workshops in het MBO, praktijkgerichte sollicitatietrainingen en taalcursussen moeten leiden tot meer interculturele / grensoverschrijdende competentie en wederzijdse uitwisseling. Daarnaast is er gepland om ondernemers als gastdocenten uit te nodigen die kennis delen / uitwisselen met leerlingen. Uitgaande van deze maatregelen zullen er in het kader van dit project tevens bedrijfsbezoeken worden georganiseerd en stageplaatsen bemiddeld. Op die manier worden Duitse en Nederlandse bedrijven uit het MKB bij dit project betrokken. Deze bedrijven profiteren van dit Duits-Nederlands initiatief omdat hen dit in de gelegenheid stelt om – dankzij de grensoverschrijdende uitwisseling – contacten te kunnen leggen met Duitse en Nederlandse MBO-instellingen. Op deze manier krijgen de bedrijven toegang tot de toekomstige, goed opgeleide vakkrachten. De euregio rijn-maas-noord neemt als leadpartner de coördinerende taak over van dit project. Hierdoor kunnen alle Duitse en Nederlandse MBO-instellingen in gelijke mate profiteren van dit project.

Hightech Systems & Materials

Looptijd: 01-01-2016 – 31-03-2017
Lead partner: euregio rhein-maas-nord
Projectpartners:
Projectkosten: € 100.970,21
Cofinanciering: MWEIMH NRW, Provinz Limburg

Inhoud:
De euregio rmn wil met dit project ondernemers uit de regio inspireren en faciliteren om grensoverschrijdende cooperaties te sluiten met ondernemers uit het buurland. Centraal staat de ontwikkeling van innovatieve (product-)ideeen en de omzetting hiervan.

Cultuurgeschiedenis Verdigitaald

Looptijd: 15-06-2015 – 31-10-2018
Lead partner: Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette
Projectpartners: Naturpark Schwalm-Nette, Gemeente Venlo, Gemeente Roermond, Gemeente Beesel, Gemeente Roerdalen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeinde Wachtendonk, Gemeinde Brüggen, Gemeinde Wegberg, Gemeinde Wassenberg, Naturschutzstation Haus Wildenrath e. V., Biologische Station Krickenbecker Seen, Regionalforstamt Niederrhein – Landesbetrieb Wald und Holz, VVV Midden Limburg, Stichting Leisure Port, Niederrhein Tourismus, Heinsberger Tourist Service, Landschaftsverband Rheinland, Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), Marketing Gesellschaft Mönchengladbach, Gemeinde Niederkrüchten, Gemeente Leudal
Projectkosten: € 2.640.000
Cofinanciering: MWEIMH NRW, Provinz Limburg

Inhoud:
Innovatieve productontwikkeling binnen het Grenspark MSN door middel van digitale communicatiemiddelen aan de hand van de grensoverschrijdende cultuurgeschiedenis en cultuurhistorische elementen. De beleving van het rijke aanbod aan cultuurgeschiedenis wordt mogelijk gemaakt door middel van moderne media om daarmee nieuwe toeristische doelgroepen te bereiken en de regionale economie en de MKB in het Grenspark MSN te versterken.

LOGwear

Looptijd: 01-01-2016 – 30-03-2018
Lead partner: Fontys Venlo
Projectpartners: Hochschule Niederrhein, KLG Europe – Venlo BV, Helmut Beyers GmbH, imat-uve GmbH
Projectkosten: € 1.510.378,23
Cofinanciering: MWEIMH NRW, Provincie Limburg

Inhoud:
Wearables (draagbare computersystemen) bieden steeds meer mogelijkheden voor bedrijven om (logistieke) processen te optimaliseren, m.b.t. verhoging van efficiëntie, reductie van fouten en/of een economischere en veiligere werkwijze. Het project LOGwear biedt bedrijven de mogelijkheid om processen te laten analyseren en aanbevelingen te ontvangen m.b.t. de inzet van wearables in hun processen. Bij een aantal deelnemers wordt in het kader van dit project één concreet logistiek proces geoptimaliseerd, van conceptontwikkeling tot testfase, gebruik makend van een of meerdere wearables. Verder wordt door een aantal open source producten de toegankelijkheid voor een IT-integratie gemakkelijker. Dit biedt de kans om op vroege termijn van de voordelen van wearables te kunnen profiteren.