Subsidiemogelijkheden tot € 25.000,-

Met „People-to-People“ is het binnen de euregio rijn-maas-noord mogelijk om op een eenvoudige en onbureaucratische manier kleinere Nederlands-Duitse projecten met middelen van de Europese Unie te laten subsidiëren.

Qua thema kennen de “People-to-People” projecten geen grenzen. Of het nu gaat om toerisme, recreatie, natuur en landschap, cultuur en geschiedenis, de zorg- en sociale sector, werk, opleiding en taal of sport en binnenlandse veiligheid – zoals de naam “People-to-People” al aangeeft, zullen naast de economische thema’s, vooral projecten worden gesubsidieerd die de mensen in het grensgebied ten goede komen.

De kosten die door grensoverschrijdende samenwerking ontstaan, kunnen met een bedrag van maximaal € 25.000 financieel worden ondersteund. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, dient in een project minstens één Duitse en één Nederlandse partner samen te werken. Verder dient het project een duidelijke grensoverschrijdende meerwaarde op te leveren.

Download:

thumbnail of People2People Broschüre INTERREG V thumbnail of 160922-subsidiebepalingen_interreg-v_nl_2-3 thumbnail of 151030_leidraad_nl