Wat is de meerwaarde van internationalisering bij mbo-scholen in de grensregio en hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer Nederlandse studenten in Duitsland studeren en andersom? Het ministerie van OC&W gaf Nuffic opdracht tot een onderzoek. 


“Dát er een meerwaarde is voor de student, de school zelf en de regio blijkt uit het onderzoek. Wel is er meer bekendheid nodig over de mogelijkheden om te leren en te werken in de grensregio en moeten docenten in staat zijn om voorlichting te geven en begeleiding te bieden,” zegt Pauline van den Bosch, verantwoordelijk voor internationalisering bij Gilde Opleidingen. 


Maar ook bij de studenten zelf is er nog werk aan de winkel. “Mbo-studenten onderschatten zichzelf vaak. Ze denken: Duitsers spreken alleen Duits, dus is communiceren moeilijk. Maar tijdens een stage ervaren studenten dat communiceren wel degelijk lukt, onder meer omdat men over de grens vaak ook passieve kennis heeft van de Nederlandse taal,” zegt Marleen Verberkt, projectcoördinator euregio-Xperience bij de euregio rijn-maas-noord. 


Marleen Verberkt en Pauline van den Bosch werkten mee aan het onderzoek dat u hier kunt downloaden https://www.nuffic.nl/publicaties/studenten-voorbereiden-op-een-toekomst-de-eigen-regio


Illustratie uit de euregio-Visie 2030: Een intelligent Europa. Wij werken aan grensverleggende banen.