Ambassadeur Duitsland positief onder de indruk van grensoverschrijdende samenwerking

Op 9 april bracht de heer Brengelmann van de Duitse ambassade in Den Haag een werkbezoek aan de euregio rijn-maas-noord. Samen met een vertegenwoordiging van het bestuur van de euregio-organisatie werden diverse activiteiten en projecten toegelicht op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.

KinderReich
Gestart werd bij het kinderdagverblijf KinderReich in Nettetal waar meertaligheid centraal staat en zowel Duitse als Nederlanderse pedagogische medewerkers werken. Kinderen worden naast Duits ook in het Nederlands aangesproken, leren liedjes in beide talen en en antwoorden zelfs in beide talen. Het vroeg aanleren van een vreemde taal draagt eraan bij dat kinderen het als een vanzelfsprekendheid zien om meertalig te zijn. Gilde Opleidingen werkt als Nederlands ROC nauw samen met KinderReich. Stagiaire Loes Jeurnick vertelde enthouasiast over haar ervaringen: “Ik leer als Nederlandse Duits en de kinderen leren van mij Nederlands, op die manier leren we van elkaar, zei ze met een knipoog”. Locatieleidster mevrouw Inderhees en bestuurlsid mevrouw Zörner bevestigden dit. Mevrouw Zörner gaf aan dat wat haar betreft wel nog slagen te maken zijn bij de erkenning van diploma’s van Nederlandse pedagogisch medewerkers als ze in Duitsland aan de slag gaan. Ambassadeur Brengelmann bevestigde dat dit een aandachtspunt is dat de aandacht heeft van Nederland en Nordrhein-Westfalen.

Projecten
‘s Middags werden er vanuit de euregio rijn-maas-noord diverse projecten gepresenteerd op het gebied van innovatie, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur en toerisme. In deze projecten werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden grensoverschrijdend met elkaar samen om de economische concurrentiekracht van de euregio te versterken. Een voorbeeld van een innovatief project is het project “Asset Management 2.0”, waarvoor ter afsluiting van het werkbezoek het bedrijf BAS Research & Technology in Venlo werd bezocht. Directeur Toine van Casteren gaf met zijn team een toelichting hoe met behulp van sensortechnologie de kwaliteit van beton in gebouwen, bruggen en wegen slim met ondersteuning van digitale technieken gemonitord kan worden. Naast een bijdrage aan veiligheid kunnen hierdoor ook kosten worden bespaard op onderhoud, omdat precies kan worden aangeven op welke momenten het onderhoud het beste kan worden uitgevoerd. Van Casteren: „Juist de samenwerking met een instituut als de RWTH, maar ook de mogelijkheden om samen met Duitse en Nederlandse overheidspartijen in de buurt nieuwe ontwikkelingen te testen, maken duidelijk dat grensoverschrijdende samenwerking een meerwaarde oplevert voor ons bedrijf“.

Einde werkbezoek
Aan het einde van dit veelzijdige werkbezoek waren ambassadeur Brengelmann en het bestuur van de euregio rijn-maas-noord van mening dat de grens niet als barriere, maar als kans gezien kan worden. In de euregio rijn-maas-noord wordt zichtbaar en succesvol aan de Europese samenwerking gewerkt.