CDA en CDU: Grensoverschrijdende samenwerking is voor de grensstreek cruciaal

Maastricht/Mönchengladbach. Op vrijdag 23 november waren de Europarlementariërs Sven Schulze en Jeroen Lenaers te gast bij het Maastricht International Center (MIC) van de Euregio Maas-Rijn en bij het GrensInfoPunt (GIP) Mönchengladbach van de euregio rijn-maas-noord. Reden van het bezoek was het belang van een goede samenwerking tussen de grensregio’s Nederland-Duitsland te bespreken en het belang van een goede informatievoorziening aan expats en grensarbeiders. Tijdens hun bezoek in Mönchengladbach zijn de Europarlementariërs in gesprek gegaan met studenten van verschillende hogescholen/universiteiten om te ervaren wat jonge mensen vandaag de dag van Europa verwachten en welke thema’s zij belangrijk vinden.

Beide heren zijn nauw betrokken bij het (willen) opheffen van grenzen in de grensstreek. Jeroen Lenaers geeft aan dat “GrensInfoPunten op regionaal en lokaal niveau de meest geschikte partner zijn voor informatievoorziening. Juist omdat ze op specifieke thema’s de kennis hebben die werknemers en werkgevers kan helpen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.” De heer Schulze voegt hieraan toe dat ook “het heel mooi en goed is om te zien dat de GrensInfoPunten samen met andere regionale partners de grensoverschrijdende mobiliteit in de regio probeert te bevorderen.”

 

Een rapport dat onlangs verschenen is van CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers is het oprichten van een Europese Arbeidsautoriteit. De Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover positief gestemd. De Europese arbeidsautoriteit moet de arbeidsmarkt eerlijker maken!  “Dat is hard nodig”, vindt Jeroen Lenaers: In de afgelopen 10 jaar is het aantal ‘mobiele werknemers’ verdubbeld: ongeveer 17 miljoen mensen werken momenteel in een ander land dan waar ze wonen of vandaan komen en dit zullen er in de toekomst alleen maar meer worden. “Deze informatievoorziening is belangrijk om de burgers te informeren over hun rechten en plichten” vindt Jeroen Lenaers. “In Nederland en Duitsland is deze kennis al in belangrijke mate al door de GrensInfoPunten geborgd”.

Een rapport van CDU-Europarlementariër Sven Schulze is het wijzigingsvoorstel van de Europese Verordening voor Sociale Zekerheid (EG Vo. 883/2004). Een belangrijk dossier dat wijzigingen kan aanbrengen in bijvoorbeeld de uitkering van werkloosheidsgeld en kindergeld. Onderwerpen die zeker voor de grensstreek heel belangrijk zijn. Coördinatie van de wet- en regelgeving is binnen Europa belangrijk.  “Als iemand aan de andere kant van de grens gaat werken, mag deze persoon niet tussen wal en schip raken, maar misbruik dient voorkomen te worden.”

Europa heeft te maken met de mening van 28 lidstaten. Het is niet altijd gemakkelijk om een best practice oplossing te vinden en vaak zijn er voor- en nadelen waar men mee te dealen heeft als men grensoverschrijdende activiteiten verricht. “Met een goede voorlichting, is elke burger gebaat” aldus Sven Schulze. “Ik ben dan ook blij met het bestaan van de GrensInfoPunten aan de Nederlands-Duitse grens”.  Zij maken voor de burgers een wereld van verschil!