Gezamenlijke website GrensInfoPunten over alles wat grenspendelaars moeten weten

De nieuwe website www.grensinfopunt.eu is online en informeert grensgangers die in Nederland of Duitsland wonen en in een buurland werken. Deze website is door alle GrensInfoPunten gezamenlijk ontwikkeld en verwijst direct naar het dichtstbijzijnde GrensInfoPunt waar men voor persoonlijk advies terecht kan. Tevens biedt de website informatie in de eerste lijn over werken, wonen en studeren over de grens.

Wat zijn de GrensInfoPunten?
Langs de Nederlands-Duits-Belgische grens zijn op verschillende locaties GrensInfoPunten ingericht. Grenspendelaars krijgen hier eerstelijns informatie over voor hen relevante onderwerpen. Bijvoorbeeld over de belastingen die zij in hun werk- of woonland moeten afdragen, hoe hun ziektekostenverzekering en pensioenopbouw geregeld is en hoe het met het arbeidsrecht gesteld is. Werkgevers die een grensganger in dienst hebben, kunnen ook bij de GrensInfoPunten terecht.

Samen staan we sterker
De GrensInfoPunten zijn langs de Nederlands-Duitse grens meestal ondergebracht bij de verschillende Euregio’s. Langs de Nederlands-Belgische grens bij verschillende andere organisaties, o.a. vakbonden, VDAB en VOKA. De meeste van deze instanties geven al vele jaren informatie aan grensgangers en hun werkgevers. Sinds een jaar werken zij onder de gemeenschappelijke naam “GrensInfoPunt” intensief samen. Ook de nieuwe website www.grensinfopunt.eu is hiervan een voorbeeld.

De informatie voor grensgangers tussen Nederland – België en België – Duitsland is beschikbaar en wordt momenteel verder uitgewerkt.

Actuele informatie, spreekuren en contactgegevens per regio
De website www.grensinfopunt.eu is momenteel in de Nederlandse en Duitse taal beschikbaar. Op de site kan een keuze worden gemaakt voor de regio waar men woont of waar men gaat werken. Elke regio geeft op haar gedeelte van de website informatie die van toepassing is op die regio. Zo kan daar bijvoorbeeld informatie worden gevonden over banenbeurzen en verwezen worden naar regionale organisaties en instanties. Ook een overzicht van de spreekuren en –dagen per regio is op deze website terug te vinden.

Het GrensInfoPunt van de euregio rijn-maas-noord is gevestigd in Mönchengladbach en geeft op de regionale pagina een overzicht van de spreekuren, informatiebijeenkomsten en geeft regionale informatie. Het volgende spreekuur voor grenspendelaars is bijvoorbeeld op vrijdag 30 juni bij het UWV-Werkbedrijf in Roermond van 12.30 tot 15.30 uur. Al onze spreekuren zijn inloopspreekuren waarvoor u geen afspraak hoeft te maken.

Financiering website
De website is tot stand gekomen door middel van subsidie uit het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland van de Europese Unie en middels cofinanciering door leden van de euregio rijn-maas-noord, Land NRW en de Provincie Limburg.