Grensoverschrijdende en regionale samenwerking vindt steun bij de Europese Unie

De zomer is warm en tropisch gestart en ook op het gebied van samenwerking begint het jaargetijde voor enige “People-to-People”-projecten goed. Tijdens de vergadering van de INTERREG-commissie werd aan in totaal vier projecten steun toegekend vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling:

 

 

Euregionale rozen en kwekers Het centrum van de West-Europese tuinrozenkweek en wil door middel van o.a. tweetalige workshops en aanpassing van de rozentuin haar positie versterken.

 

Euregio Duurzaamheid Award Binnen drie categorieën wordt deze award aan goede, toepasbare innovaties uitgereikt om zo de uitwisseling van kennis tussen de Nederlandse en Duitse zijde van de regio in gang te zetten.

 

Euregionale Krant Een blad om samenwerking tussen burgers, verenigingen en instituties stimuleren.

 

Internationaliseringsscan Deze scan richt op de ondersteuning van ondernemers in de grensregio bij het ontdekken van de nieuwe markt aan de andere kant van de grens.

 

Het complete en officiële persbericht met betrekking tot de besluiten van de commissie vindt u hier