Grensoverschrijdende initatieven halen rond € 69.000 aan EU-subsidies direct naar deze regio

Krefeld/euregio rijn-maas-noord: in de vergadering in het stadshuis van Krefeld (DE) heeft de INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord op 31 januari jl. drie Nederlands-Duitse samenwerkingstrajecten goedgekeurd. Hierdoor  gaan rond € 69.000 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) rechtstreeks naar verenigingen en overheden die grensoverschrijdende projecten uitvoeren, waarvan de burgers in het grensgebied direct profiteren.

„Der INTERREG-commissie is een klein, maar belangrijk tandwiel in de grote machine voor Europese samenwerking“. Met deze worden verwelkomnde gastheer Frank Meyer, Oberbürgermeister van Krefeld, de commissieleden en opende de eerste INTERREG-sessie in 2018. Het eerste project, „vastgoed zonder grenzen”, werd door de commissie goedgekeurd met een toezegging van €25.000. Met dit project wil men de grensoverschrijdende kennistransfer op de gebieden “transformatie van residentieel vastgoed”, “marketing rondom logistieke ruimtes” en “duurzaamheid” bevorderen en intensiveren. Een toekenning ontving ook het initiatief KIM: klas naar het Museum, dat het educatieve aanbod van museums uit de euregio voor scholen zicht- en beleefbaar wil maken. Tot slot keurde de INTERREG-commissie het project „Residenz Niederrhein“ goed. Binnen dit project zetten drie kunstenaars uit de disciplines kunst, theater en literatuur de Duits-Nederlandse grensregio in als inspiratiebron voor het tot stand komen van drie nieuwe, hedendaagse werken. Met „Residenz Niederrhein” wil men de burgers van deze grensregio nieuwe en spannende inzichten geven over de leefwereld “euregio”.

Het INTERREG VA kaderproject „People-to-People“

Deze drie projecten maken deel uit van het kaderproject “People to People” van de euregio rijn-maas-noord, waarmee grensoverschrijdende projecten op een eenvoudige en snelle manier kunnen worden ondersteund. De subsidiemiddelen uit het EFRO gaan direct naar verenigingen, overheden en bedrijven die grensoverschrijdende projecten uitvoeren, waarvan de burgers in het grensgebied profiteren. In totaal staan tot 2020 € 1,8 miljoen uit dit fonds voor de ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking in onze euregio ter beschikking.

Subsidie kan het gehele jaar worden aangevraagd

De Europese subsidiemiddelen, die als doel hebben, de grensoverschrijdende samenwerking in Noord- en Midden Limburg en aan de Niederrhein te bevorderen, kunnen continu – dus ook in 2018 – voor de ondersteuning van grensoverschrijdende projecten bij de euregio rijn-maas-noord te Mönchengladbach (DE) worden aangevraagd. Hier kunnen alle geïnteresseerden zich laten informeren over de subsidiemogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking.