HET VERVOLGPROJECT EUREGIO-XPERIENCE 2.0 IS OFFICIEEL GESTART!

Mönchengladbach/euregio rijn-maas-noord: Na vier succesvolle jaren en vele taalcursussen, cultuur- en sollicitatietrainingen verder zijn we trots op de behaalde resultaten van euregio-Xperience. Er is
echter goed nieuws, want we gaan door! Euregio-Xperience 2.0 gaat vanaf vandaag van start en biedt weer de kans om voorbereidend op de loopbaan een kijkje over de grens te nemen.

 

Steeds meer scholen en bedrijven zochten tijdens de eerste ronde van het project de samenwerking met
elkaar op en meer mbo-studenten vonden een stageplek over de grens. Dankzij de financiële middelen van het project, waaronder bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding voor stagiaires en het inzetten van ervaren cultuurtrainsters, namen steeds meer scholen en bedrijven contact met ons op.

 

 

Tot op de dag van vandaag hebben 1800 mbo-studenten van Gilde Opleidingen, CITA VERDE en Duitse Berufskollegs deelgenomen aan minimaal twee projectactiviteiten en meer dan 50 bedrijven
hebben een bedrijfsbezoek georganiseerd of een stagiaire begeleid. Mede op grond hiervan staan we te popelen om mbo’ers ook in de toekomst deze kansen en mogelijkheden via euregio-Xperience te bieden.

 

NAUWERE SAMENWERKING EN INTENSIEVERE SCHOLING
Nieuw in euregio-Xperience 2.0 zijn in ieder geval de samenwerkingsovereenkomsten. Naast Gilde Opleidingen is CITA VERDE nu ook partner in het project en hebben Berufskollegs in de euregio rijn-maas-noord een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Tevens hebben de SBB en de IHK
Mittlerer Niederrhein onderling afspraken gemaakt die de erkenning van leerwerkbedrijven in de toekomst makkelijker zal maken. Projectactiviteiten zullen meer als een pakket worden aangeboden. Naast de zogenaamde snuffelcursus van ongeveer tien taallessen à 90 minuten zal er nu ook een taalcursus plaatsvinden die het hele schooljaar kan duren en die afgesloten kan worden met
een A2-certificaat. Tijdens deze taalcursussen zal er ook een cultuurtraining worden ingepland en worden de studenten geïnformeerd over bijvoorbeeld de grensoverschrijdende stagemogelijkheden en vindt als afsluiting een bedrijfsbezoek plaats in het buurland.

 

Met zulke mooie afspraken stevenen we al meteen af op onze eerste activiteiten. Op 8 en 9 juli staan er alweer bedrijfsbezoeken gepland voor het Rhein-Maas Berufskolleg en Berufskolleg Viersen. In de zomerperiode, als alle studenten schoolvrij zijn, zullen er geen events plaatsvinden en kan alles voor het nieuwe schooljaar tot in de puntjes worden voorbereid. Dan wordt er door de projectcoördinatrice Marleen Verberkt, projectassistente Alice Slugocki en andere partners in het project hard gewerkt aan de ontwikkeling van les- en informatiemateriaal en de planning van de projectactiviteiten die in het nieuwe schooljaar beginnen.

 

KANSEN VOOR SCHOLEN, MBO-STUDENTEN EN BEDRIJVEN
Wil je meer weten over de mogelijkheden in het project, wil je als mbo-student ook deelnemen aan een Duitse taalcursus of stagelopen over de grens? Of wil je als bedrijf een bedrijfsbezoek voor de toekomst organiseren? Neem dan contact op met Marleen Verberkt van de euregio rijn-maas-noord: Marleen.Verberkt@euregio-rmn.de. Zij helpt je graag verder!

 

Het project euregio-Xperience 2.0 wordt mede mogelijk gemaakt door de euregio
rijn-maas-noord, de provincie Limburg, INTERREG V A en Noordrijn-Westfalen.