Horst aan de Maas – Koploper in Nederland wat betreft afvalscheiding

Een gemeente in Nederland heeft de wettelijke taak om afval van burgers in te zamelen en te verwerken. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor afvoer van hun afval.

Op woensdag 3 mei werd tijdens de vergadering van de People-to-People-commissie een presentatie gegeven over de afvalinzameling in Horst aan de Maas. Wat blijkt? Horst aan de Maas is koploper in Nederland wat betreft afvalscheiding en produceert het minste restafval per inwoner: 21,5 kilo per jaar(!)


Recycle Award voor Horst aan de Maas                                                FOTO: Presentatie Horst aan de Maas

De feiten op een rij:
– De gemiddelde hoeveelheid restafval in Nederland (2013) is 210 kilo restafval per persoon per jaar, Noordrijn-Westfalen heeft een hoeveelheid van gemiddeld 211 kilo per persoon per jaar. In Horst aan de Maas: slechts 21,5 kilo per jaar.
– De landelijke VANG-doelstelling van 2020 (“Van Afval Naar Grondstof”): 75% van de afvalscheiding hergebruiken. In Horst aan de Maas is het afvalhergebruik nu al 90%
– De landelijke kosten voor de burger zijn gemiddeld € 239 per jaar, het gemiddelde in Limburg is € 203 per jaar. In Horst aan de Maas: € 154 per jaar. 

Waarom gebruikt niet iedere gemeente dit systeem?

Het systeem van Horst aan de Maas past helaas niet overal. Daar hebben ze bijvoorbeeld veel huizen met tuinen en weinig hoogbouw, waardoor ze gekozen hebben voor tuinafvalkorven. Ergens anders hebben ze in vergelijking met Horst aan de Maas misschien minder tuinen en juist veel hoogbouw, waardoor inzet van deze korven niet zinvol is en een ander systeem effectiever is.

DOOR: Marleen Verberkt, euregio rijn-maas-noord