Impuls voor Nederlands-Duitse agrobusiness


In ons we
rkgebied bevindt zich een van de belangrijkste Europese agrobusinessregio’s. Zowel in Duitsland als in Nederland zijn er clusters gevormd, waar bedrijven, onderzoek en onderwijs makkelijk met elkaar in contact komen en elkaar kunnen versterken. Nu hebben Brightlands Campus Greenport Venlo, de gemeente Venray en Agrobusiness Niederrhein e.V. de handen ineengeslagen voor het project ‘Groei en ontwikkeling tot grensoverschrijdende Agropole’.

Er is ontzettend veel kennis en ervaring, maar deze worden vaak niet aan beide zijden van de grens met elkaar gedeeld. En dat is precies waarom dit initiatief is opgestart: over een paar jaar moet de regio bekend staan als Europese ‘Agropole’. De ambitie van het nieuwe INTERREG-project is het wegnemen van de grensbarrière voor ondernemers en onderwijsinstanties aan de Niederrhein en in Limburg. Ook valt er in de agrobusiness nog veel winst te behalen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Daarom is het realiseren van een duurzaam binationaal netwerk een van de doelstellingen van het project.

Martijn Spaargaren, plaatsvervangend directeur euregio rijn-maas-noord: “Bovendien is er binnen dit project ruimte voor andere euregionale initiatieven. Het biedt mkb-bedrijven bijvoorbeeld de mogelijkheid actief te worden in het buurland. Wij denken graag met geïnteresseerden mee over de subsidiemogelijkheden.” Het project ‘Groei en ontwikkeling tot grensoverschrijdende Agropole’ wordt onder andere gefinancierd door het Europese INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland, het MWIDE Nordrhein-Westfalen en de Provincie Limburg.