INTERREG-commissie keurt drie Nederlands-Duitse projecten goed

Grensoverschrijdende samenwerking in de euregio rijn-maas-noord
INTERREG-commissie keurt drie Nederlands-Duitse projecten goed

In de vergadering in het gemeentehuis in Roermond heeft de INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord op 28 juni 2017 drie Nederlands-Duitse samenwerkingstrajecten goedgekeurd. Hierdoor gaan ongeveer € 75.000 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling direct aan verenigingen, overheden en bedrijven die grensoverschrijdende projecten uitvoeren, waarvan de burgers in het grensgebied direct profiteren.

De commissie heeft het project “Grenzgeschichten” goedgekeurd waarin de gemeente Niederkrüchten samen met de Nederlandse buurgemeenten Roermond en Roerdalen de archeologische monumenten in het gebied “Elmpter Wald” – “Lüsekamp” – “De Meinweg” toeristisch ontsluit en deze cultuurhistorische monumenten tergelijkertijd ook beschermt.

Daarnaast zei de commissie “ja” tegen het project “Fietspaden Venlo – Krefeld” waarin deze gemeenten samen met Horst, Grefrath, Kempen, Tönisvorst en Nettetal een haalbaarheidsstudie betreffende het potentieel voor een fietssnelweg tussen Venlo en Krefeld uitvoeren.

In het project “Leren van de buren”, dat de commissie ook heeft goedgekeurd worden Nederlandse en Duitse werkgevers en -nemers voor het thema “veiligheid op het werk” gesensibiliseerd en gemotiveerd ervaring op dit gebied onderling uit te wisselen en van elkaar te leren.

Deze drie projecten maken deel uit van het kaderproject “People to People” van de euregio rijn-maas-noord, waarmee grensoverschrijdende projecten op een eenvoudige en snelle manier kunnen worden ondersteund. In totaal staan in het kaderproject tot 2020 € 1,8 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking in onze euregio ter beschikking.

De Europese subsidiemiddelen, die als doel hebben, de grensoverschrijdende samenwerking in Noord- en Middenlimburg en aan de Niederrhein te bevorderen, kunnen continu voor de ondersteuning van grensoverschrijdende projecten bij de euregio rijn-maas-noord te Mönchengladbach (D) worden aangevraagd. Hier kunnen ook alle geinteresseerden zich informeren over de subsidiemogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking.