Nederlands-Duitse projecten in de euregio rijn-maas-noord

Europese subsidie voor de regio

Op  8 november jl. is de INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord dit jaar voor de vijfde keer bijeengekomen om over Nederlands-Duitse projecten en over het toekennen van aangevraagde Europese subsidiemiddelen te overleggen. In de vergadering in het gemeentehuis van de gemeente Beesel in Reuver hebben de commissie-leden drie nieuwe grensoverschrijdende projecten goedgekeurd en zo nagenoeg EUR 46.000 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling naar de regio gehaald.

Voor de people-to-people-projecten vloeide in 2017 in totaal een kwart miljoen Euro subsidiegelden naar Noord- en Midden Limburg en de Niederrhein.

In Reuver heeft de commissie het project “Toerisme barrierefrei” goedgekeurd, waarin Nederlandse en Duitse toeristische ondernemers samen over de mogelijkheden van barrierevrijheid discuteren en dit ook kunnen beleven. Toekenning ontving tevens het project “Bio-economie netwerk“ , dat het verzamelen en analyseren van bedrijven, onderzoeksinstellingen en de agro sector, alsmede de beoordeling van de potentiële toegevoegde waarde van een grensoverschrijdend innovatienetwerk in de economische regio Krefeld-Venlo op het gebied van recycling en bio-economie omvat. Het project “De leefwereld van de buren” werd tenslotte ook goedgekeurd. In dit project leren Nederlandse en Duitse kinderen en jongeren niet alleen op een innovatieve manier de taal van de buren; echter duiken zij ook in het dagdagelijkse leven van hun buren.

Deze drie projecten maken deel uit van het kaderproject “People to People” van de euregio rijn-maas-noord, waarmee grensoverschrijdende projecten op een eenvoudige en snelle manier kunnen worden ondersteund. De subsidiemiddelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gaan direct naar verenigingen, overheden en bedrijven die grensoverschrijdende projecten uitvoeren, waarvan de burgers in het grensgebied profiteren. In totaal staan tot 2020 € 1,8 miljoen uit dit fonds voor de ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking in onze euregio ter beschikking.

De Europese subsidiemiddelen, die als doel hebben, de grensoverschrijdende samenwerking in Noord- en Middenlimburg en aan de Niederrhein te bevorderen, kunnen continu – dus ook in 2018 – voor de ondersteuning van grensoverschrijdende projecten bij de euregio rijn-maas-noord te Mönchengladbach (D) worden aangevraagd. Hier kunnen alle geinteresseerden zich laten informeren over de subsidiemogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking.