Nieuwe Nederlands-Duitse Projecten in de euregio-rijn-maas-noord

Door de INTERREG-commissie werd het project „Grenzgeschichten 2“ goedgekeurd. Een project van de gemeentes Beesel, Roermond en Brüggen. Doel van het project is de geschiedenis van de grensregio uit de jaren 1944-1945 door grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes te vertellen en door het plaatsen van borden langs de weg over historische gebeurtenissen te informeren.

Ook het project „Herinnering einde WO1“ van de gemeentes Echt-Susteren en Selfkant kreeg toestemming en werd door de commissie positief beoordeeld. In dit project wordt de ontwapening van de Duitse soldaten op hun terugtrekking van de westfront via Nederland in het jaar 1918 herdacht.

Een toezegging kregen ook de vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen DES Swalmen en TURA Brüggen. Deze twee verenigingen gaan bestuurlijk en sportief samenwerken. Naast het gezamenlijke voetballen worden er ook kleine taalcursussen voor de buurtaal verzorgd, een uitwisseling van trainers en scheidsrechters uitgevoerd en verschillende gemeenschappelijke uitstapjes georganiseerd. Ook buiten de voetbalclubs zullen Swalmen en Brüggen dichter bij elkaar groeien.

Tot slot wist ook het project „emoties verbinden“ van het theater in Brüggen en de gemeente Beesel te overtuigen. Jongeren uit beide landen zullen samen scenes uit toneelstukken uit de wereldliteratuur in verschillende workshops leren en tweetalig in twee optredens presenteren. Centraal staat hier de vraag of de emoties ongeacht de taalbarrières grensoverschrijdend hetzelfde zijn.

Een ander project werd in het kader van deze INTERREG-vergadering goedgekeurd maar zal op een later tijdstip het publiek gepresenteerd worden.