Nieuwe projecten over Serious Gaming, kunst en geschiedenis

“Dankzij onze projecten binnen de People-to-People-subsidieregeling wordt de Europese Unie voor de inwoners van het grensgebied tastbaar”, aldus Martijn Spaargaren, programma-manager en plaatsvervangend directeur van de euregio rijn-maas-noord. Dat deze subsidieregeling een succes is, blijkt wel uit het feit dat burgemeesters en wethouders van de leden van de euregio rijn-maas-noord weer vier Nederlands-Duitse projecten hebben goedgekeurd. De grensoverschrijdende projecten worden uitgevoerd met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Crossborder Game-lab

Met de subsidie voor Fontys International Business School (Venlo), CLM Business School (Düsseldorf), P3 Creation Group (Kempen) en het Wirtschaftsförderungsgesellschaft van de Kreis Viersen wordt een pilot gestart, waarbij studenten onder begeleiding ‘serious games’ ontwikkelen voor bedrijven in de regio Venlo en aan de Nederrijn.

 

Kunst verbroedert

De Stichting Hephata uit Mönchengladbach met het atelier ‘Strichstärke en het Activiteitencentrum PSW in Tegelen organiseren aan de hand van kunstprojecten uitwisselingen voor mensen met een geestelijke, fysieke en/of psychische beperking of voor getraumatiseerde mensen. Ook de medewerkers van de beide instellingen gaan kennis uitwisselen en hun methoden en werkwijzen met elkaar vergelijken om van elkaar te leren.

 

Herdenking einde Tweede Wereldoorlog in de Euregio

Dit project richt zich in het bijzonder op de schoolgaande jeugd in onze Euregio. Het doel is hen bewust te maken van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd leren zij hoe bijzonder het is dat ze opgroeien in vrede en in een verenigd Europa. Stichting Maasregio-Westzipfel en de gemeenten
Echt-Susteren (NL), Selfkant (D) en Maaseik (B) organiseren historische re-enactmentevenementen, concerten, exposities en lezingen, en gebruiken speciaal ontwikkeld lesmateriaal.

 

Verbroedering Velden – Straelen

Ook dit project herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en in bijzonder aan de geschiedenis tussen de burgers van Velden en Straelen. De Stichting Veldense Volkscultuur en de Verein der Freunde und Förderer des Stadtarchivs Straelen e.V. organiseren een historische tocht van Venlo naar Straelen, die herinneringen oproept aan de voettocht tijdens de evacuatie. Hierbij wordt ook de vriendschap
gevierd die nu tussen de inwoners van Velden en Straelen bestaat.