Op naar de werkplaats! Intensieve Nederlands-Duitse samenwerking stimuleert de inclusie van gehandicapten.

Welke maatregelen worden op dit moment geïmplementeerd, om gehandicapten deel te laten nemen aan onze huidige maatschappij? Welke samenwerkingen en initiatieven stimuleren deze opname? Waar liggen uitdagingen voor de toekomst, om nog succesvoller hierin te worden?

Deze en ander vragen werden op 13 maart jl., tijdens de eerste bijeenkomst in 2019 van de commissie sociale aangelegenheden, cultuur en sport behandeld. De gastgevers, de bedrijven HPZ, Heilpädagogisches Zentrum uit Krefeld en Westrom uit Roermond, gaven als partners een goede kijk in de dagelijkse praktijk. Beide bedrijven bieden de kans op passende werkzaamheden binnen de arbeidsmarkt door middel van een groot netwerk aan partners en liet ook hun nauwe samenwerking en de meerwaarde op het gebied van inclusie van gehandicapten goed naar voren komen.

De partijen legden de nadruk op het feit, dat ze veel waarde hechten aan een breed aanbod van werkzaamheden en op een goede begeleiding letten, om zo werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden deze onder begeleiding te betreden. Een goed praktijkvoorbeeld hiervan, zijn de verschillende arbeidsgebieden die door de partners worden aangeboden. Men heeft bijvoorbeeld een drukkerij in eigen beheer. Van het kleinste onderdeel van uw bureaustoel tot een compleet nieuwe fiets: dit alles komt uit een van de werkplaatsen en werd onder begeleiding geproduceerd. De presentatie stelde tevens de verschillende werkwijzen en ervaringen in kaart, waarbij de voorbeelden uit de praktijk deze uitleg kracht bijzetten.

Partnerschap over de grenzen heen

Zo kwamen vooral de meerwaarde en kansen voor zowel de organisaties als mede voor de medewerkers goed naar voren. Als een van de best practices werden de mogelijkheid aangehaald, medewerkers flexibel van het ene bedrijf al naar behoefte voor een korte tijdsspanne ter ondersteuning naar de collega’s aan de andere kant van de grens mee te laten werken. Bovendien wordt bij grotere aanvragen de productie over beide bedrijven verdeeld of naar gelang technische mogelijkheden, know-how en capaciteiten aan het partnerbedrijf toegewezen. Mede hierdoor wordt een betere concurrentiepositie binnen de regio bewerkstelligd. Het verloop bij de productie stelde ook mooi de verschillende werkwijzen aan het licht: de verwerving van de grondstoffen gebeurt namelijk op verschillende manieren. Daar waar de focus van Westrom op de reine fabricage van de producten ligt en opdrachtgevers vraagt grondstoffen zelf in te kopen en aan te leveren, heeft HPZ grondstoffen in eigen beheer en gebruikt zij deze middelen ook bij aanvragen van buitenaf.

De daaropvolgende rondleiding door het bedrijf Westrom droeg zeer bij aan de verduidelijking van hoe deze doelstellingen dagdagelijks in de praktijk worden omgezet en versterkte bij de aanwezigen het bewustzijn met betrekking tot de integratiemogelijkheden voor gehandicapten binnen de grensoverschrijdende samenwerking.

De betrokkenheid van de leden van de euregio rijn-maas-noord zorgde voor een goede uitwisseling van vragen en ideeën met betrekking tot de uitdagingen in de nabije toekomst.  De positieve feedback en de betrokken houding ten opzichte van het behandelde thema, leidden mede tot het succesvolle afsluiting van de vergadering.