SHAREuregio als nieuwe vorm van mobiliteit

De samenwerking tussen Nederland en Duitsland wordt steeds vanzelfsprekender. Dat heeft ook invloed op het verkeer over de grens. Vaak is het openbaar vervoer voor reizen in het grensgebied nog geen aantrekkelijk alternatief. Het gisteren goedgekeurde INTERREG-project “SHAREuregio” zoekt daarom naar een nieuwe vorm van mobiliteit en maakt van de euregio rijn-maas-noord een Europese proeftuin voor elektrische deelauto’s en deelfietsen.

Het idee van SHAREuregio is dat elektrische voertuigen grensoverschrijdend worden ingezet. Met behulp van een app kan een route worden gereserveerd. In eerste instantie is het aanbod gericht op een beperkt aantal overheden en bedrijven, die vaak zakelijk over de grens reizen. Zodra het systeem werkt, komen er steeds meer auto’s en fietsen bij en wordt het systeem ook voor privégebruik opengesteld.

Voorbeeldregio voor Europa

SHAREuregio zorgt daarmee voor een betere luchtkwaliteit met minder uitstoot van CO2 en fijnstof. En het verbetert de grensoverschrijdende mobiliteit. Het kan daarmee een voorbeeld worden voor andere grensregio’s in Europa, waar ontbrekende (OV-)verbindingen vaak samenwerking in de weg staan. Door een betere aansluiting en integratie van de verschillende modaliteiten en verkeersmiddelen moet er uiteindelijk een platform voor “Electric mobility as a service” ontstaan.

Naast de INTERREG-bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangt het consortium SHAREuregio, onder leiding van de Gemeente Venlo, een financieringsbijdrage van de Provincie Limburg en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Duits-Nederlandse samenwerking in beton

Over de goedkeuring van projecten beslist de INTERREG-stuurgroep, die dit keer werd ontvangen door het Venlose BAS Research & Technology. Dit bedrijf ontwikkelt in het project Asset Management 2.0 sensoren voor betonnen bruggen en andere bouwwerken. Daarmee kan schade eerder worden opgemerkt en kunnen onderhouds- of reparatiekosten worden vermeden. In Venlo worden de sensoren onder verschillende omstandigheden getest, wat de stuurgroepleden live te zien kregen.

De euregio rijn-maas-noord begeleidt in totaal 23 Europese projecten uit het INTERREG-programma en versterkt daarmee de Duits-Nederlandse samenwerking op verschillende terreinen. Heeft u ook een goed idee voor een grensoverschrijdend project? Neem dan contact op met het programmamanagement!