Spreekuur GrensInfoPunt in Venlo op 9 november a.s.

Grensarbeiders hebben dagelijks vragen over het wonen en werken in de grensstreek. Men verzucht regelmatig: “Niemand weet hoe het zit, was er maar een instantie die me kon helpen.” Het goede nieuws is: daar is een spreekuur voor.

In Venlo op vrijdag 9 november van 9.00 – 12.00 uur bij UWV Werkbedrijf (Prinsessensingel 10, 5911 HT Venlo).

In Roermond op vrijdag 23 november van 12.30 – 15.30 uur bij UWV Werkbedrijf (Kazerneplein 172-196, 6041 TH Roermond).

Voor het spreekuur is het maken van een afspraak niet nodig en is de advisering kosteloos.