Subsidiemogelijkheden voor het MKB dankzij INTERREG Deutschland-Nederland

Voortdurende instap in projecten mogelijk

Subsidiemogelijkheden voor het MKB dankzij INTERREG Deutschland-Nederland

euregio rijn-maas-noord/Euregio Rijn-Waal Waal. Het INTERREG-programma Deutschland-Nederland subsidieert innovatieve projecten van ondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties. Enkele projecten in het zuidelijke deel van het programmagebied (Euregio Rijn-Waal en euregio rijn-maas-noord) beschikken over een open deel. Dat houdt in dat kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) ook op een later tijdstip in het project kunnen instappen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich te laten opleiden of te laten adviseren, of om eigen kleinere projectideeën of haalbaarheidsstudies te realiseren. De meest uiteenlopende economische sectoren worden aangesproken: de maakindustrie, agribusiness en logistiek.

Ondersteuning bij de weg naar digitalisering

Met behulp van het project “DigiPro” kunnen bedrijven een digitale transformatie ondergaan. Doelgroepen zijn de maakindustrie, IT-engineering en de installatietechniek. Het project wil het MKB voor innovaties sensibiliseren en stimuleren. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich, door middel van een modulesysteem, vanaf de eerste individuele advisering tot aan de eigen product- en procesontwikkeling laten begeleiden.

Bij het project “D-NL-HIT“ draait alles om de ontwikkeling van milieuvriendelijke oppervlaktematerialen die worden gebruikt bij de modernste ontwikkeling- en testmethodes (High  Throughput). Het open deel geeft het MKB de mogelijkheid om medewerkers in de gebruikte High Throughput-technologie te laten opleiden of samen met bedrijven, en met ondersteuning van de wetenschappelijke partners, een eigen projectidee uit te testen.

Ook bij „ROCKET“ is men op zoek naar innovatieve productideeën: in het kader van het project wordt de ontwikkeling van Key Enabling Technologies op het gebied van gezondheid, energie en productie gefinancierd. MKB’s kunnen door middel van een haalbaarheidsstudie of een eigen, concreet innovatieproject in het project instappen.

Concurrentievermogen van landbouwbedrijven en logistiek versterken

Bij „Regional Skill Labs“ gaat het ook om innovatie, waarbij hier de focus echter op de agrarische sector ligt. (Potentiële) medewerkers en directeuren kunnen zich met behulp van praktijkgerichte opleidingsmodulen voorbereiden op de uitdagingen van de digitalisering. Inhoudelijk worden hierbij alle gebieden aangesproken: tuinbouw, voedings- en levensmiddelenproductie en veeteelt.

Praktijkgerichte bijscholing staat ook bij „STRASUS“ in het middelpunt. Logistieke en andere ondernemingen van toeleveranciers worden voorbereid op de voortdurend stijgende druk om duurzaam te blijven werken. Met behulp van simulatiespellen leren ze bijvoorbeeld om zelf een CSR-bericht op te stellen om hiermee hun concurrentievermogen als toeleverancier van grote ondernemingen te behouden.

Achtergrond en contactgegevens

Contact met een van de projecten is te verkrijgen via het INTERREG-programmamanagement van de euregio rijn-maas-noord of de Euregio Rijn-Waal. Het programmamanagement van de euregio rijn-maas-noord begeleidt de projecten D-NL-HIT, Regional Skill Labs und STRASUS. De projecten DigiPro en ROCKET worden door de Euregio Rijn-Waal ondersteund.  Meer informatie is te vinden op de websites van beide euregio’s (www.euregio-rmn.nl en www.euregio.org) en op de website van het INTERREG-programma www.deutschland-nederland.eu.

De projecten worden in het kader van het INTERREG V A-programma met EFRO-middelen ondersteund (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Verdere subsidie komt van INTERREG-partners: Wirtschaftsministerium NRW, niedersächsische Staatskanzlei, het Nederlandse Ministerie voor Economische Zaken en de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. De hoogte van het bedrag verschilt per cofinancier per project, afhankelijk van de regionale partnerverdeling binnen de projecten.