Projectvoorbeelden

100 Dagen Kloosterkelders Steyl

Looptijd: 01-10-2017 – 01-02-2018
Lead partner: Missiecongregatie Dienaressen van de Heilige Geest
Projectpartners: Holthuijsen Agentur für multimediale Kommunikation, Stichting Forgiveness Museum, Bürgerverein Kaldenkirchen
Projectvolume: € 39.450,00

Inhoud:
In het verhaal van de 100 dagen in de kloosterkelders van Steyl speelt het grensoverschrijdende karakter tijdens de Tweede Wereldoorlog een centrale rol. Duitsers bezetten Nederlands gebied en inwoners van Steyl vreesden de deportatie naar Kaldenkirchen. Hun leven werd gered door Duitse paters, broeders en zusters.

Rondom dit verhaal wordt een multimediale expositie in de Heilig Hartkerk te Tegelen opgezet en een tweetalig lespakket ontwikkeld, waarbij ooggetuigen als gastdocent optreden.

Aufrecht gehen 2.0

Looptijd: 1 februari 2016 – 20 februari 2017
Lead partner: Stichting Laudio
Projectpartners: Vredeseducatiecentrum JOC, Gemeinde Weeze, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Bezirksverband Düsseldorf
Projectkosten: € 53.060,- , EFRE-Förderung: € 25.000,-

Inhoud:

Om kinderen vertrouwd te maken met de moeilijke projecten betreft de Tweede Wereldoorlog en om elkaars begrip van Nederlanders en Duitsers te verbeteren, beschouwt dit project het verleden van Nederland en Duitsland – vooral met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog – vanuit een tegenwoordige positie.

Aan de hand van tal van gemeenschappelijke voorstellingen van Duitse en Nederlandse leerlingen op oorlogskerkhofen en andere plekken op de “Liberation Route”, die historisch gezien van belang zijn, wordt het verleden opgewerkt. De kinderen werken niet alleen aan de voorstellingen; echter krijgen zij ook tijdens hun schoollessen informatie betreft de achtergronden van de Tweede Wereldoorlog en de inzet van kindsoldaten.

Bioökonomie Netzwerk

Looptijd: 01-12-2017 – 01-04-2018
Lead partner: CLIB2021
Projectpartners: Gemeente Venray, Stadt Krefeld, Greenport Venlo, USV-Agrar
Projectvolume: € 49.520,-

Inhoud:

Het project omvat het verzamelen en analyseren van mogelijke actoren (bedrijven, onderzoeksinstellingen, landbouw), alsmede de beoordeling van de potentiële toegevoegde waarde van een grensoverschrijdend innovatienetwerk in de economische regio Krefeld-Venlo op het gebied van recycling en bio-economie.

Tevens zullen aanbevelingen voor acties op basis van de behoeftegerichte structuur van een regionale netwerkstructuur opgesteld worden. Volgend op het onderzoek is een implementatieplan voor de regio Krefeld-Venlo voorzien indien een geschikte meerwaarde wordt gezien door de geïdentificeerde actoren en belanghebbenden, die gericht is op het initiëren van economische activiteiten en de ontwikkeling van innovatieve waardeketens.

Het project richt zich inhoudelijk op industrie, landbouw (handel), afvalbeheer, levensmiddelen- en diervoederproductie, de chemische industrie, onderzoeksinstellingen en de betrokken gemeenten, als een organisatorische paraplu voor het initiëren van innovatieprojecten. De identificatie van regionaal-specifieke actoren is een essentieel onderdeel van het project. De betrokkenheid van de lokale overheden is een bijzonder belangrijk kenmerk van het concept.

Dit vormt de basis voor een regionaal, grensoverschrijdend netwerk waardoor het effect van de grens wordt verminderd. Door de directe en actieve betrokkenheid van de lokale vertegenwoordigers in de regio zal grensoverschrijdende samenwerking kan worden verhoogd en worden hindernissen voor innovatie in de recycling en bio-economie gewonnen.

 

Fietsverbinding Venlo-Krefeld

Looptijd: 01-05-2017 – 31-12-2018
Lead partner: Stadt Nettetal
Projectpartners: Gemeente Venlo, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeinde Grefrath, Stadt Kempen, Stadt Tönisvorst, Stadt Krefeld
Projectvolume: € 50.000,00

Inhoud:
De samenwerking tussen projectpartners heeft als doel het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidsstudie ten behoeve van de aanleg van een fiets(snel)weg tussen Venlo en Krefeld.  Deze samenwerking zal leiden tot een grensoverschrijdende opbouw van een netwerk van stakeholders.

De vervaardiging van een haalbaarheidsstudie heeft meerdere doelen.  Naast de opbouw van een (bestendige) grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur zullen in het project scholen, het mkb en burgers betrokken worden. Positieve nevenaspecten zijn te verwachten: het creëren van een toeristisch attractieve route, bevorderen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, creëren van toeristisch aanbod langs de route (mkb) en verduurzaming van alledaags transport/vervoer.

 

Grenzgeschichte(n)

Looptijd: 01-09-2017 – 30-09-2019
Lead partner: Gemeinde Niederkrüchten
Projectpartners: Gemeente Roermond, Gemeente Roerdalen
Projectvolume: € 42.269,32

Inhoud:
Middels dit project worden archeologische monumenten in de natuurgebieden Elmpter Wald, Lüsekamp en De Meinweg toeristisch ontsloten. Wandel- en fietsroutes worden bewegwijzerd en bij archeologische monumenten worden borden met bijbehorende historische gebeurtenissen geplaatst. Met een “belevenis-dag Grenzgeschichten” en een grensoverschrijdende fietsdag worden de nieuwe toeristische attracties bekendgemaakt.

Tegelijkertijd worden er interessante alternatieve routes uitgewerkt om zo de archeologische monumenten te beschermen en in stand te houden.

Hervorming 1517 – Verandering van religieuze perspectieven in Venlo en Krefeld tot 2017

Looptijd: 01-03-2017 – 15-12-2017
Lead partner: Stadtarchiv Krefeld
Projectpartner: Gemeentearchief Venlo
Projectvolume: € 50.000,00

Inhoud:
De projectpartners werken een tweetalige tentoonstelling uit, met als thema de geschiedenis van de Hervorming en de aansluitende confessionele ontwikkeling die de partnersteden Venlo en Krefeld en de omgeving hebben gevormd. De historische en de culturele ontwikkeling rondom de Hervorming en de aansluitende confessionele ontwikkeling, werken beide gemeenten een tweetalige tentoonstelling uit die de vergelijkingen over de tijdperken van 1517 tot 2017 duidelijk maakt.

SHAREuregio

Looptijd: 01-12-2016 – 30-04-2017
Lead partner: Stichting Limburg Elektrisch
Projectpartners: FH Aachen
Projectkosten: € 49.865,00 

Inhoud:
Het doel van het onderzoeksproject “SHAREuregio” is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de implementatie van een Euregionaal systeem voor e-mobiliteit in de steden-vierhoek Venlo, Roermond, Kreis Viersen en Mönchengladbach.

Tweetalig onderwijs

Looptijd: 11 mei 2016 – 30 april 2017
Lead partner: Gemeente Venlo
Projectpartners: Stadt Nettetal
Projectkosten: € 47.578,00 €, EFRO-subsidie: € 23.789,00

Inhoud:
Kinderen leren liever van leeftijdsgenoten dan van volwassenen: Hierop baseert dit project waarin kinderen in de leeftijd van van 6 tot 14 jaar elkaars taal leren. Op eenvoudige en interactieve wijze maken zij kennis met de buurtaal, waarbij zij ook gebruik maken van (nieuwe) social media. Onder meer worden de taken die de Duitse en Nederlandse kinderen voor elkaar uitwerken gefilmt. Aan de hand van deze korte filmpjes werken de kinderen aan nieuwe opdrachten en ontwikkelen nieuwe taken voor de leerlingen in het buurland. Via een livestream geven de kinderen dan ook taalles aan elkaar. Natuurlijk worden de kinderen ook door volwassen moedertaalsprekers ondersteund. Tijdens het project bezoeken de leerlingen ook de “partner”-school in het buurland.