Vergadering openbare orde en veiligheid, volksgezondheid

10.00 uur