Vier nieuwe ‘People-to-People’-projecten gestart

Voor de vierde keer dit kalenderjaar zijn vertegenwoordigers van de euregio rijn-maas-noord bijeengekomen om nieuwe grensoverschrijdende Duits-Nederlandse initiatieven te beoordelen. Deze projecten dragen eraan bij dat de Europese Unie tastbaar wordt voor bewoners van de grensregio. In totaal wordt er ongeveer € 75.000 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar gesteld aan vier projecten op het gebied van wandelen, muziek, maatschappelijke betrokkenheid en geschiedenis. De overeenkomst tussen al deze projecten is dat ze ten goede komen aan de inwoners van het grensgebied.

 

 

Grenzeloos wandelen langs de roer

Het doel van de samenwerking tussen Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg, Stichting VVV Midden-Limburg, de gemeente Roerdalen en de stad Wassenberg is de wandelnetwerken in de gemeente Wassenberg en de gemeente Roerdalen met elkaar te verbinden. Naast het opwaarderen van de informatievoorziening langs de wandelpaden en het ontwikkelen van interessante themaroutes maakt ook het realiseren van een brug over de Roode beek in de gemeente Roerdalen deel uit van dit project.

 

Muziek opent deuren

Binnen het project ‘Euregio in Tune’ geven de ECI Cultuurfabriek in Roermond en het cultuurcentrum ZAKK in Düsseldorf beginnende Duitse en Nederlandse musici de kans zich te presenteren in het buurland. Met een binationale marketingcampagne worden talenten begeleid om het publiek aan de andere kant van de grens voor zich te winnen.

 

75 jaar vrijheid

Op initiatief van Stichting Peel-Maas-Niersgebied wordt met Stadtarchiv Krefeld, Geldern, Venlo en Museum Schloss Rheydt onderzocht hoe de steden Krefeld, Geldern, Venlo, Venray, Nijmegen, Kempen, Straelen, Kleve, Mönchengladbach en Wachtendonk zich na de Tweede Wereldoorlog hebben ontwikkeld. De resultaten worden aan het publiek gepresenteerd in een reizende tentoonstelling. De
inwoners van deze steden krijgen dan een beter beeld van waarom elke stad is zoals die is.

 

Speeddaten voor verenigingen

De gemeente Peel en Maas en de gemeente Niederkrüchten nodigen verenigingen uit om deel te nemen aan een creatieve workshop met onder andere een speeddatesessie. Het doel is om een grensoverschrijdende samenwerking tussen verenigingen tot stand te brengen.

 

Het INTERREG VA-kaderproject ‘People-to-People’

Alle hierboven beschreven initiatieven bevorderen een grensoverschrijdende samenwerking. Daarom kunnen de projecten worden gefinancierd vanuit het Europese INTERREG-project ‘People-to-People’ van de euregio rijn-maas-noord. Binationale ideeën kunnen zo op een eenvoudige en snelle manier worden ondersteund. De gelden uit het EFRO komen rechtstreeks terecht bij de inwoners uit de grensstreek.

 

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend

Europese subsidiegelden voor projectideeën ter bevordering van een Duits-Nederlandse samenwerking aan de Nederrijn en in Noord- en Midden-Limburg kunnen het hele jaar door bij ons worden aangevraagd. Wij informeren u graag over subsidiemogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking.