Begroting

De begroting van de euregio rijn-maas-noord geeft een overzicht van de te verwachten financiële en structurele ontwikkelingen zowel aan de inkomsten als uitgaven kant. De inkomsten van de euregio rijn-maas-noord komen van verschillende bronnen. Het grootste deel wordt gevormd door kostenvergoedingen en subsidies van de Europese Unie, de deelstaat NRW en de Provincie Limburg. Verder financieren de Duitse en Nederlandse leden met hun bijdragen een deel van het budget. De begroting is opgesteld volgens de regels van het Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF).

Download

 
Jaarrekening 2023 volgt