Organisatie

De euregio rijn-maas-noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied. Ze wil het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse inwoners van de euregio versterken, de contacten verdiepen en samenwerking stimuleren. De euregio effent voor burgers in dit deel van Europa de weg naar elkaar, ook waar grenzen en verschillen in taal, cultuur en regelgeving nog hindernissen lijken.

De euregio rijn-maas-noord is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht. In het belang van de inwoners van dit gebied werken de deelnemende overheden en instellingen op allerlei terreinen nauw met elkaar samen.

euregio-Visie

Met de euregio-visie 2014 – 2020+ gaat de euregio rijn-maas-noord de nieuwe uitdagingen aan van een enerzijds globaliserende en anderzijds regionaliserende wereld. Tevens voldoet ze an de eisen die in de nieuwe structuurfondsperiode worden gesteld en waarmee ook de Europese Unie nieuwe maatstaven aanlegt. Aan de gemeenschappelijke benutting van het economische, sociaal-culturele, toeristische en infrastructurele potentieel aan weerszijden van de grens wordt daarom de hoogste prioriteit toegekend.

De euregio-visie met de titel “De euregio maakt het verschil” dient als uitgangspunt en richtlijn voor de strategische oriëntatie en het dagelijks handelen in de regio, met en zonder subsidie-instrumenten.

Download:

thumbnail of 2015-03-17_euregio-Vision_Webversion.compressed

euregio-Visie 2014-2020+

thumbnail of 2017-11-27_Aktivitätenbroschüre_2017_Druckdatei

Activiteitenbrochure 2017

thumbnail of 2018_Aktivitätenbroschüre

Activiteitenbrochure 2018

Ga verder naar: