Colofon

Uitgever
Nederlands-Duitse Gemeenschappelijke regeling euregio rijn-maas-noord
Maike Hajjoubi
directeur
Konrad-Zuse-Ring 6
D-41179 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)2161 6985 500
Fax: +49 (0)2161 6985 555
E-Mail info@euregio-rmn.de

Verantwoordelijk voor de redactionele inhoud:
Michiel Savelsbergh
Communicatie & PR
euregio rijn-maas-noord
Tel.: +49 (0)2161 6985 522
Fax: +49 (0)2161 6985 555
E-mail: michiel.savelsbergh@euregio-rmn.de

Foto’s:
euregio rijn-maas-noord, leden, projectpartners, leadpartners

Opmerking:
De redactie doet haar uiterste best de gegevens op deze website steeds actueel te houden. Aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens kan niet worden verleend. De inhoud, teksten, grafiek en foto´s van deze site mogen zonder toestemming van de euregio rijn-maas-noord niet worden vermenigvuldigd. Bij vragen en opmerkingen over de internetsite van de euregio rijn-maas-noord kunt u contact opnemen met Michiel Savelsbergh, e-mail: michiel.savelsbergh@euregio-rmn.de