Kleinprojectenfonds tot 25.000 €

Het zogenoemde Kleinprojectenfonds is goedgekeurd door het Comité van Toezicht van het Interreg VI Deutschland-Nederland-programma en begin 2023 van start gegaan. De administratieve afhandeling wordt eenvoudiger, omdat de vaak tijdrovende verplichting om bewijzen aan te leveren in de vorm van facturen en bankafschriften niet langer nodig is.

Voorwaarde voor de subsidie is de samenwerking tussen minstens twee partners, waarvan één uit het Nederlandse en één uit het Duitse deel van het programmagebied. Projectideeën worden in een van de volgende categorieën ondergebracht:

  1. onderwijs (bijv. schooluitwisselingen)
  2. gezondheidszorg (bijv. samenwerking in de zorg)
  3. administratieve samenwerking (bijv. toerisme, natuurbehoud)
  4. vertrouwensopbouw, met name samenwerking tussen burgers (bijv. kunst, cultuur, sport, sociale projecten)

Dit moet u doen om voor uw project een subsidie tot 25.000 € aan te vragen:

  • U schrijft een korte projectaanvraag en dient deze in bij de euregio.
  • Het project wordt voorgelegd aan de Interreg-commissie. Daar wordt besloten of het projectidee wordt goedgekeurd.
  • Bij de indiening van de aanvraag worden concrete, individuele mijlpalen (en overeenkomstige kosten) vastgesteld die tijdens de projectperiode moeten worden bereikt.
  • Zodra het eindverslag is ingediend en de relevante bewijzen zijn geleverd, wordt een subsidie uitbetaald voor bereikte mijlpalen met een maximale EU-subsidie van 25.000 euro (max. 50% van de kosten). U hoeft geen facturen en betalingsbewijzen in te dienen.

Wij verheugen ons op uw projectideeën en ondersteunen u graag bij de aanvraag en uitvoering van uw project. Hier vindt u het aanvraagformulier. Mocht u uw projectidee met ons willen delen, dan vragen wij u om contact op te nemen via kpf@euregio-rmn.de.