Gremia

De vertegenwoordigers van overheden en Kamers van Koophandel bereiken in de euregio overeenstemming over gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten en stimuleren vervolgens de uitvoering hiervan.

Bij onderwerpen die het werkgebied overstijgen vertegenwoordigt de euregio rijn-maas-noord haar leden naar andere euregio’s, en richting overheden en instellingen op landelijk en Europees niveau.

Algemene ledenvergadering

Met in totaal 84 stemgerechtigde leden uit Duitsland en Nederland is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan van de euregio rijn-maas-noord. Er zijn Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers, die zich in de ledenvergadering kunnen uitspreken over alle onderwerpen. Hieronder vallen onder andere beleidsdoelstellingen, strategie en planning. De ledenvergadering komt minstens tweemaal per jaar bijeen. De heer Antoin Scholten is de voorzitter van de algemene ledenvergadering en de heer Frank Meyer is plaatsvervangend voorzitter.

Dagelijks bestuur

Het bestuur van de euregio rijn-maas-noord telt tien leden die door de ledenvergadering voor de duur van vier jaar worden gekozen. Het bereidt voorstellen voor de ledenvergadering voor en draagt zorg voor de uitvoering. Bovendien beslist het bestuur over grensoverschrijdende projecten. Ze komen minimaal viermaal per jaar bijeen.

Commissies

Naast de algemene ledenvergadering en het dagelijks bestuur heeft de euregio rmn ook nog 6 vakcommissies in het leven geroepen. Ieder euregiolid heeft het recht een afgevaardigde per commissie te benoemen. De exacte regels staan in de statuten en het huishoudelijk reglement.
De commissies zijn:

  • INTERREG-commissie
  • Commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid
  • Commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie
  • Commissie economie en toerisme
  • Commissie werkgelegenheid en opleiding
  • Commissie sociale zaken, cultuur en sport.

De INTERREG-commissie adviseert en besluit over INTERREG-projecten.
De vakcommissies richten zich op hun specifieke thema zoals vastgelegd in de euregio-visie 2014-2020+.
De vergaderdata vindt u in de agenda.

De leden van het dagelijks bestuur van de euregio rijn-maas-noord:
Scholten

A.S. (Antoin) Scholten

Burgemeester van de gemeente Venlo,  voorzitter euregio rijn-maas-noord

Meyer

Frank Meyer

Burgemeester van Krefeld,
plv. voorzitter euregio rijn-maas-noord en plv. voorzitter van de INTERREG-commissie

Gijs_Hendrikx (002)

Gijs Hendrikx

Regiovoorzitter MKB Noord-Limburg

Coenen

Dr. Andreas Coenen

Landrat van de Kreis Viersen en voorzitter van de commissie Ruimtelijke Orde, Infrastructuur, Mobiliteit, Milieu en Energie 

Steinmetz

Jürgen Steinmetz

IHK Mittlerer Niederrhein en voorzitter van de commissie Economie en Toerisme

image8

Mr. Monique de Boer-Beerta

Burgemeester van de gemeente Roerdalen 

Hessels

Dr. J.W.M.M.J. (Jos) Hessels

Burgemeester van de gemeente Echt-Susteren en voorzitter van de commissie Openbare Orde, Veiligheid & Gezondheid

Petrauschke

Hans-Jürgen Petrauschke

Landrat van de Rhein-Kreis Neuss

Reiners

Hans Wilhelm Reiners

Burgemeester van Mönchengladbach 

Luc Winants

Luc Winants

Burgemeester van de gemeente Venray, voorzitter van de commissie Werkgelegeheid & Opleiding en lid van de INTERREG-commissie

Andy Dritty

Andy Dritty

Adviserend lid van het bestuur en Gedeputeerde van de Provincie Limburg