Grensnet

De adviescentra in de Europese grensregio’s zijn voldoende bekend met de voor grenspendelaars relevante problemen op het gebied van fiscaal, sociaal en arbeidsrecht. Maar ondanks de beste professionele kennis beperken de individuele adviescentra zich vaak tot het oplossen van de geanalyseerde problemen of het effectief implementeren van de oplossingsrichtingen (naast het verstrekken van advies aan burgers).

Omdat de mobiliteitsproblemen en -belemmeringen in de respectievelijke grensregio’s vaak vergelijkbaar zijn en dezelfde structurele of juridische oorzaken hebben, werd het grensnetwerk Grensnet in 2009 in Aken opgericht. De euregio rijn-maas-noord is o.a. partner in dit innovatieve samenwerkingsnetwerk tussen de grensregio’s. Het is gebaseerd op twee duidelijke doelstellingen:

  • De vaardigheden van deskundigen in de grensregio’s worden gebundeld en de uitwisseling van kennis wordt verdiept. Tegelijkertijd worden gezamenlijke oplossingen ontwikkeld om belemmeringen voor mobiliteit weg te nemen.
  • De behoeften en oplossingen die aan de nationale regeringen en de Europese instellingen worden voorgelegd, krijgen een groter politiek gewicht wanneer zij worden ondersteund door een gezamenlijk optreden.

Het Grensnet is ervan overtuigd dat de samenwerking een volgende stap is op weg naar meer Europa in onze grensregio’s!

Partners in Grensnet c.q. Grenznetz zijn: Region Sønderjylland-Schleswig (DE, DK), Euregio (DE, NL), Euregio Maas-Rijn (DE, NL, BE), euregio rhein-maas-noord (DE-NL), Großregion (DE, FR, BE, LUX) en Oberrhein (DE, FR, CH).