Euregio Onderwijs

Euregio Mobility wil de Lerende Euregio een vaste plek geven in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland en Duitsland, door euregionale opleidingsmodules te integreren in het reguliere onderwijsaanbod van scholen. Die modules bestaan uit beroepsgerichte, taalkundige en interculturele c.q. euregionale componenten. Leerlingen kunnen daarmee de nieuwe Duits-Nederlandse aanvullende kwalificatie behalen voor het middelbaar beroepsonderwijs van Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse Overheid via de zogeheten DNLZQ Pro, waarvan de erkenning in voorbereiding is. Digitale didactiek staat hierin centraal.

Doel is uiteindelijk om het tekort aan geschoolde werknemers te verminderen op de euregionale opleidings- en arbeidsmarkt en ook jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Euregio Mobility maakt dankbaar gebruik van Europese Interregsubsidie. Wilt uw school meedoen aan Euregio Mobility, klik dan verder op deze website. Er is de afgelopen jaren al veel euregionaal werk verzet. Nu is het tijd om dat te verzilveren.

Neem contact met ons op! 

Wilt u samenwerken? Heeft u een idee voor een project? Wij helpen u graag! Stuur een e-mail naar onderwijs@euregio-rmn.de en een collega van team onderwijs neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Erasmus plus

Erasmus plus subsidie voor euregionaal scholingsprogramma van de euregio rhein-maas-nord. Samen met Gilde Opleidingen (pedagogiek) wordt www.euregioonderwijs.nl uitgebouwd tot een doorlopend leerplatform en komt er een symposium met ViaNobis en MIK&PIW Groep voor het uitwisselen van best practices in de Duits-Nederlandse grensregio.