In een gezamenlijke brief aan de landelijke en regionale overheden in Duitsland, Nederland en België dringen de vijf euregio’s aan op het vinden van overgangsoplossingen voor grenspendelaars die door de coronacrisis getroffen zijn. Uit de vele vragen die de GrensInfoPunten van de euregio’s dagelijks binnenkrijgen blijkt dat grenspendelaars vaak geen recht hebben op nationale hulpmaatregelen, omdat ze in een ander land werken dan ze wonen. Zo maken ondernemers weinig of geen kans op sociale uitkeringen of andere steun en is er geen recht op arbeidstijdverkorting.


De euregio’s dringen bij de drie landen aan op regionale overgangsoplossingen en wijzen erop dat alleen verwijzen naar de wet- en regelgeving van het buurland de getroffenen niet helpt. De euregio’s verrichten al decennia lang inspanningen om de grensregio’s te verbinden en willen daarom graag hun steun en medewerking aanbieden. Ze hebben al een gezamenlijke website, https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/coronavirus-en-grensganger/ gelanceerd, waarop de belangrijkste grensoverschrijdende knelpunten als gevolg van de coronacrisis zijn vermeld.


De brief (PDF: NL & D) is ondertekend door de vijf directeuren van de EUREGIO (Gronau), Eems Dollard Regio, euregio rijn-maas-noord, Euregio Maas-Rijn en Euregio Rijn-Waal.