Sinds 1 januari dit jaar is MKB-Limburg lid van de euregio rijn-maas-noord. “We zullen altijd pleiten voor de euregio, omdat Limburg midden in de euregio tussen Duitsland en België ligt. Zeker in de coronacrisis is het belangrijk dat de euregio steeds meegenomen wordt in de besluitvorming,” zegt voorzitter Monique Princen in het kennismakingsgesprek met directeur Maike Hajjoubi, INTERREG-programmamanager Martijn Spaargaren en perswoordvoerder Michiel Savelsbergh van de euregio.


Lobbyen als belangrijkste taak

MKB-Limburg heeft zo’n 1.400 leden en vertegenwoordigt alle branches in het Limburgse bedrijfsleven. “Lobbyen met gemeenten, de provincie en in Den Haag is onze belangrijkste taak. We hebben direct contact met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ook met de verschillende gedeputeerden. Op gemeentelijk niveau vindt de vertegenwoordiging plaats op regionaal niveau. Gijs Hendrikx is voorzitter van de regio Noord-Limburg en zit ook in het bestuur van de euregio in Mönchengladbach,” vertelt Monique die samen met haar man een carrosseriebouwbedrijf heeft in Weert en tevens in het hoofdbestuur van MKB-Nederland zit.


GrensInfoPunt

Kennisoverdracht en het verbinden van ondernemers is eveneens een belangrijke taak voor MKB-Limburg. “We doen dat met workshops en bijeenkomsten, maar ook met online seminars waarvoor we businesspartners inschakelen. Sinds de coronacrisis spelen sociale media, onze website en het digitale ondernemersplatform een sleutelrol. We krijgen en beantwoorden op het platform veel vragen van niet MKB-leden. Grensoverschrijdende thema’s komen hierbij aan de orde, met name op het gebied van verschillen in wet- en regelgeving binnen de euregio van werknemers uit België en Duitsland die hier werken. Maike herkent dit beeld vanuit de sterk toegenomen vraag bij het GrensInfoPunt (GIP) dat er speciaal is voor grenspendelaars: “Het GIP in Mönchengladbach houdt maandelijks spreekuren bij het UWV in Roermond en Venlo, maar is ook online en telefonisch bereikbaar. We willen dit graag bekender maken bij de ondernemers, zodat de MKB-Limburg-leden hier meer gebruik van kunnen maken.” Afgesproken wordt om de website https://grenzinfo.eu/rmn/nl/ bekend te maken via de kanalen van MKB-Limburg. Ook neemt het GIP deel aan de beurs Limburg Leads voor euregionale werkgevers op 19 en 20 mei 2021 in het MECC in Maastricht.


INTERREG-subsidie

“Ondernemers kunnen bij de euregio ook informatie krijgen over subsidies voor grensoverschrijdende projecten in het kader van het INTERREG-programma. Voor zogeheten mini-projecten, bijvoorbeeld een uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse ondernemers, is hiervoor 1.000 euro beschikbaar,” aldus Martijn.


MKB-Limburg voorzitter Monique Princen (links) met euregio directeur Maike Hajjoubi