De Algemene Ledenvergadering van de euregio rijn-maas-noord bevestigde op 10 december de voordracht van burgemeester Felix Heinrichs (31) van Mönchengladbach als nieuw lid van het dagelijks bestuur. De burgemeester van Krefeld, Frank Meyer, neemt het voorzitterschap over vanaf 1 januari 2021. De huidige voorzitter, burgemeester Antoin Scholten van Venlo, wordt zijn plaatsvervanger. Wij bedanken hem hartelijk voor zijn inzet en toewijding.


“Met grensoverschrijdende samenwerking zijn we in staat om de economie in de regio te versterken en schouder aan schouder innovatie verder te bevorderen. Deze samenwerking bevordert het wederzijds begrip en helpt ons onze gemeenschappelijke identiteit te versterken. We zijn niet alleen buren, maar vooral vrienden. Dit vruchtbare en intensieve partnerschap verwezenlijkt de Europese gedachte van een samenwerking die geen grenzen kent”, aldus Heinrichs.


“Europa leeft niet alleen via de EU en haar instellingen, maar ook via goed nabuurschap en rechtstreekse contacten over de grenzen heen. In de euregio rijn-maas-noord werken we aan vele concrete projecten die een positieve invloed hebben op het dagelijks leven van mensen. Op deze manier wordt het idee van Europa gevuld met leven – en worden buren stuk voor stuk vrienden. Als voorzitter van de euregio kijk ik er naar uit om nog intensiever te werken aan onze gemeenschappelijke doelen”, aldus Meyer.


Felix Heinrichs en Frank Meyer