De eerste economische ontwikkelingsbijeenkomst van de euregio rijn-maas-noord vindt plaats op 6 oktober.

Onder andere de ‘Wirtschaftsförderer’ van de Duitse gemeenten en de economische beleidsambtenaren van Nederlandse gemeenten zijn uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in de Sky Bar van het nieuwe Van der Valk Hotel in Venlo en zal worden gemodereerd door de heer Wiel Aerts.

“Het doel is de grensoverschrijdende gemeenschap van economische beleidsambtenaren te versterken en gemeenschappelijke thema’s uit te werken die ook geschikt kunnen zijn als projecten in het nieuwe Interreg VI A-programma. Het EU-financieringsvolume voor ons programma “Duitsland-Nederland 2021-2027″ bedraagt, zoals het er nu uitziet, 240 miljoen euro en dat is hoger dan het financieringsvolume van het aflopende programma. 2021 is een belangrijk jaar voor projectontwikkeling, zodat in 2022 nieuwe projecten van start kunnen gaan. Wij willen samen nieuwe grensoverschrijdende projecten identificeren”, aldus Jürgen Steinmetz, directeur van de Industrie und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (IHK) en voorzitter van de Commissie economie en toerisme van de euregio rijn-maas-noord.

Inschrijving: 6 oktober van 12.00 tot 18.00 uur bij Van der Valk Venlo via: ausschuss@euregio-rmn.de

Sinds 1 juli 2021 is in Duitsland het ‘Wohnraumstärkungsgesetz‘ van kracht, dat onder meer arbeidsmigranten beter moet beschermen tegen slechte woonomstandigheden.

Gemeenten hebben meer bevoegdheden om verhuurders tot de orde te roepen en de boetes zijn fors verhoogd. Arbeidsmigranten die in Nederland werken, worden regelmatig ondergebracht in Duitse huurwoningen onder slechte omstandigheden. Deze nieuwe regelgeving moet een maas in de wet dichten.

Tijdens de tweede bijeenkomst over arbeidsmigranten van de euregio op 28 juni gaf Scott Schwickert van het Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen uitleg over de nieuwe huisvestingswet. “Gemeenten krijgen door de wet meer bevoegdheden om in te grijpen bij misstanden. Ook moet de verhuurder of vervanger te allen tijde beschikbaar zijn en is het houden van meerdere dieren of het opslaan van gevaarlijke stoffen verboden. De woonoppervlakte gaat van 9 naar 10 vierkante meter per persoon. De boetes zijn verhoogd van 3.000 tot maximaal 500.000 euro. De uitvoering van de nieuwe wet valt of staat met de handhaving door de gemeenten,” aldus Schwickert. In Nederland zijn de eisen voor woningen voor arbeidsmigranten weliswaar hoger, maar er komen helaas ook nog schrijnende gevallen voor. Eind dit jaar is er een vervolgsessie over dit thema.