De huidige programmaperiode van INTERREG V loopt eind volgend jaar af. Dit betekent dat de volgende programmaperiode, Interreg VI, van start gaat. De voorbereidingen voor Interreg VI zijn al enige tijd in volle gang en bereiken nu de eindfase. Hoewel INTERREG V een succes is, betekent dit niet dat er niets hoeft te worden verbeterd en veranderd. Enerzijds blijven wij de interne regels en processen van het programma verbeteren en anderzijds zijn wij als programma afhankelijk van nieuwe verordeningen, instructies en richtsnoeren van de Europese Commissie. De prioriteiten en doelstellingen worden geactualiseerd om in te spelen op de huidige behoeften en wensen in de grensregio. Een goed voorbeeld hiervan is de extra aandacht die wordt besteed aan het veranderende milieu en klimaat. Interreg Deutschland-Nederland zal ook een bijdrage leveren aan de daarmee samenhangende uitdagingen door middel van een speciale prioriteit die gericht is op een “groener Europa”. Ook zal in het nieuwe Interreg VI-programma meer nadruk worden gelegd op externe projectcommunicatie.

Bovengenoemde voorbereidingen en daarmee samenhangende wijzigingen zijn nog niet allemaal afgerond. Het programmadocument voor de nieuwe Interreg VI-financieringsperiode is door alle partners aanvaard en half juli ter goedkeuring bij de Europese Commissie ingediend. Het wachten is nu op feedback van de Commissie op het ingediende programma. De Voorbereidingsgroep concentreert zich momenteel op andere belangrijke onderwerpen en praktische uitvoeringskwesties die nog moeten worden besproken.

De volgende presentatie zal u een eerste inzicht geven in de inhoud van het nieuwe Interreg VI-programma.

NIEUWE INHOUD INTERREG VI

Meer informatie krijgt u bij het regionale programmamanagement van de euregio rijn-maas-noord dat u kunt vinden op deze website.