Zaterdag 28 oktober kwamen gemeenteraadsleden uit Venlo, Beesel, Bergen, Geldern, Straelen, Nettetal en Brüggen voor het eerst samen om grensoverschrijdende thema’s te bespreken. Zo speelt het onderwerp huisvestiging en integratie van internationale werknemers aan beide kanten van de grens, maar ook toerisme, duurzame energie, burgerparticipatie en gemeentelijke samenwerking. Vooral de vraag: wie kan ik waarover benaderen, is belangrijk. De raadsleden kregen de smaak te pakken en willen dit voortzetten.

Nathanael Liminski, Europaminister van Noordrijn-Westfalen, bedankte de Euregio’s voor hun dagelijkse werk in de grensregio’s en benadrukte het belang van de buurtalen. De directeuren van vier Euregio’s waren op 3 november te gast bij de commissie Europa en internationale zaken van het deelstaatparlement van NRW. Maike Hajjoubi, Michael Dejozé, Andreas Kochs en Christoph Almering (foto vrnl) spraken met de parlementsleden over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het werk en de financiering van de Grensinfopunten, het thema energie, waarbij enkele grensoverschrijdende projecten kort werden gepresenteerd om deze waar mogelijk te promoten, en het thema Euregionaal onderwijs en Euregio-profielscholen.

Beleidsmedewerker Michiel Savelsbergh maakte van de gelegenheid gebruik om in te gaan op de Regio Deals van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die zich richten op de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse gemeenten. De woordvoerders van de verschillende fracties hadden veel vragen en toonden grote interesse in het werk van de Euregio’s. Staatssecretaris dr. Mark Speich, gevolmachtigde van de deelstaat Noordrijn-Westfalen bij de bondsregering in Berlijn, woonde de bijeenkomst ook bij. Stefan Engstfeld zat de bijeenkomst voor, waarin het onderwerp van de Euregio meer dan een uur in beslag nam.