50 jaar jumelage Mönchengladbach-Roermond

Burgemeester van Roermond Rianne Donders-de Leest ondertekende het Gouden Boek van de stad Mönchengladbach/ De contacten tussen de steden worden geïntensiveerd

Op 13 mei 1972 ondertekenden burgemeester M. Custers en burgemeester Wilhelm Wachtendonk van Roermond in het oude stadhuis van Roermond de jumelageakte, waarmee uitvoering werd gegeven aan een besluit van de beide gemeenteraden. Precies 50 jaar later verwelkomde burgemeester Felix Heinrichs (13 mei 2022) zijn ambtgenote Rianne Donders-de Leest in het stadhuis van Abtei, die ter gelegenheid van deze speciale gelegenheid het Gouden Boek van de stad ondertekende. “De bestaande betrekkingen tussen onze steden en hun burgers verdiepen, culturele uitwisselingen van allerlei aard bevorderen, gemeenschappelijke problemen in wederzijdse bijstand oplossen en zo van onze kant bijdragen tot de Europese eenheid in vrede en welvaart”, aldus burgemeester Felix Heinrichs, die de doelstellingen aanhaalde die bij de bezegeling van de jumelage-akte werden geformuleerd. “Ik denk dat we de akte vandaag op precies dezelfde manier zouden kunnen ondertekenen. Helaas zien we dezer dagen in Oekraïne maar al te duidelijk hoe belangrijk vrede is tussen landen en mensen. Geweld en terreur komen uit de onmiddellijke buurstaat. Het enige wat hier kan helpen is een nog sterkere cohesie binnen de Europese gemeenschap”, benadrukte burgemeester Felix Heinrichs. 

Burgemeester Rianne Donders de Leest van Roermond overhandigde burgemeester Felix Heinrichs als bijzonder gastgeschenk een kopie van het jumelage-document dat in het Roermondse stadsarchief ligt opgeslagen en onderstreepte daarmee de bijdrage die een jumelage zoals die tussen Mönchengladbach en Roermond levert aan de Europese eenheid en vrede. “Naast het versterken van de bestuurlijke contacten met Mönchengladbach wil ons stadsbestuur nadrukkelijk ook de plaatselijke bevolking, de culturele en sportverenigingen en het bedrijfsleven erbij betrekken”, aldus de burgemeester. “In het verleden zijn er talrijke culturele ontmoetingen geweest tussen onze steden, maar helaas is de gezamenlijke uitwisseling de laatste jaren niet meer zo intensief geweest. Daarom zetten wij vandaag de eerste stap om ons partnerschap een nieuwe impuls te geven, hoewel wij ons er terdege van bewust zijn dat wij dit niet van bovenaf kunnen en willen opleggen. Een dergelijk partnerschap moet immers gesteund worden door onze burgers, verenigingen en ondernemingen. Onze twee steden en de euregio rijn-maas-noord kunnen daarbij helpen,” vervolgt Rianne Donders-de Leest. “Europa leeft niet alleen door de Europese Unie en haar instellingen, maar ook door goed nabuurschap en rechtstreekse contacten over de grenzen heen”, vervolgde de Roermondse burgemeester, die burgemeester Felix Heinrichs onmiddellijk uitnodigde voor een tegenbezoek in het najaar. 

Op de bijeenkomst van vandaag lag de nadruk niet zozeer op het terugkijken op vijf decennia jumelage, maar veeleer op het nadenken over hoe de contacten in de toekomst opnieuw kunnen worden versterkt en geïntensiveerd. Met het oog hierop reisde burgemeester Rianne Donders de Leest met een delegatie van bestuursleden, raadsleden en verantwoordelijken voor citymarketing en bedrijfsontwikkeling naar Mönchengladbach om ’s middags van gedachten te wisselen in korte workshops over de thema’s politiek en bestuur, bedrijfsleven en toerisme/stadsmarketing, alsmede cultuur en sport. 

Van Mönchengladbachse zijde nemen het bestuur, vertegenwoordigers van de euregio rijn-maas-noord en de euregio-algemene ledenvergadering alsmede vertegenwoordigers van citymarketing, bedrijfsontwikkeling en politiek deel aan deze uitwisseling over toekomstige samenwerking. Voorafgaand was er een stadswandeling rond de Abteiberg, de historische wortel van de stad, onder het thema “Stad in verandering”. De rondleiding omvatte ook de Hindenburgstraße, die in de toekomst opnieuw zal worden ingericht volgens de plannen van het Nederlandse planbureau Korres en Brans uit Hilversum.