Agropole-netwerk om de grensoverschrijdende samenwerking in de agrosector te stimuleren

“Duitse en Nederlandse tuinbouwbedrijven komen vaker samen om ervaringen uit te wisselen en beter gebruik te maken van de marketingmogelijkheden aan beide zijden van de grens. Dit betreft de gehele waardeketen,” zei burgemeester Hans-Josef Linßen van Straelen tijdens de bijeenkomst met Maike Hajjoubi, directeur van euregio rijn-maas-noord, in het stadhuis van Straelen.


Verantwoordelijke voor economische ontwikkeling Uwe Bons verwees naar het grensoverschrijdende project Agropole, dat tot doel heeft de grensoverschrijdende samenwerking in de landbouwsector te versterken. In het Agropole netwerk werken de vereniging Agrobusiness Niederrhein, Brightlands Campus Greenport Venlo en de Nederlandse gemeente Venray samen. Agropole wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het Ministerie MWIDE NRW en de Provincie Limburg.


Linßen ziet ook mogelijkheden om agro-business en toerisme beter te combineren. “Veel mensen komen naar Straelen vanuit het Ruhrgebied en rijden door het plaatselijke tuinbouwgebied en gaan over de grens naar Arcen. Het INTERREG-project ‘Venlo Fiets’ heeft ook al een grensoverschrijdende fietstocht naar Straelen gepland. Door de coronacrisis kon dit nog niet plaatsvinden.


Over het onderwerp bosbrandbestrijding, waarvoor in de zomer van 2018 in Straelen-Herongen brandbestrijdingshelikopters uit Nederland werden ingezet, zei Linßen: “Het Duits-Nederlandse INTERREG-project ‘Natuur- en bosbrandpreventie’ moet serieus worden voortgezet, zoals de recente ervaringen met de grensoverschrijdende bosbrand in het Meinweggebied tussen Roermond en Niederkrüchten hebben laten zien”.


De burgemeester wil ook betere oplossingen voor de huisvesting van seizoensarbeiders die in Nederland werken maar in Duitsland wonen. “We hebben al een uitwisseling gehad met de gemeente Horst aan de Maas. In Nederland gelden hogere normen voor de woonsituatie van uitzendkrachten dan in Duitsland. “De coronacrisis heeft het voor het publiek steeds duidelijker gemaakt dat mensen op de juiste manier gehuisvest moeten worden”, zegt Linßen.


Maike Hajjoubi benadrukte de mogelijkheid voor grenspendelaars om informatie te verkrijgen bij het GrensInfoPunt van de euregio rijn-maas-noord. Het UWV-arbeidsbureau in Venlo biedt onder andere een maandelijks Duitstalig spreekuur aan. Grenspendelaars kunnen ook informatie over deze en andere adviesdiensten krijgen via de website https://grenzinfo.eu.


Aan het einde van de bijeenkomst met de euregio was er goed nieuws over de EU-financiering van sport- en cultuurclubs of bijvoorbeeld de vrijwillige brandweer die een uitwisseling met een Nederlandse partner wil organiseren. “Via de euregio kan tot 1.000 euro worden aangevraagd voor zogenaamde miniprojecten”, aldus Maike Hajjoubi.

Burgemeester Hans-Josef Linßen en Maike Hajjoubi, directeur van de euregio, voor de Grüner Couch in Straelen.