Beesel en Brüggen maken opnieuw kennis

Ongeveer 30 collega’s van de gemeente Beesel en de kasteelgemeente Brüggen kwamen op 22 november aan Duitse zijde bijeen. Het was niet alleen een hernieuwde kennismaking na corona, maar er werden ook concrete onderwerpen besproken, zoals de ontwikkeling van infrastructuur aan de grens bij “De Witte Stein”. Op 26 januari 2023 komen bedrijven uit beide gemeenten hier samen met leden van de Business Club Maas Rijn bijeen.

Het evenement “Draaksteken” zou men ook meer willen gebruiken voor toerisme en communicatie. Een ander doel is dat de bevolking, vooral ouderen en gezinnen, elkaar ook vaker ontmoeten. Als het bijvoorbeeld gaat om de digitalisering van dossiers kijken de Duitsers jaloers naar hun Nederlandse collega’s.

Maike Hajjoubi wees nogmaals op de financieringsmogelijkheden in het kader van Interreg Duitsland-Nederland en op de euregio-toolkit, die wordt gefinancierd door de Gezondste Regio Noord-Limburg, de Provincie Limburg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het bijzonder noemde zij de communicatietraining van D-NL die op 16 maart 2023 in de gemeente Peel en Maas zal plaatsvinden. Burgemeester Frank Gellen (foto rechts) sprak van een geslaagde bijeenkomst en keek uit naar een spoedig Wiedersehen.